Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

7.1. Wat zijn de algemene kosten?

Indicator

Definitie: Het totaal aan alle algemene kosten.

Teller: Totaal aan algemene kosten.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het totaal aan alle algemene kosten over de periode (Bron: Gebruikersinstructie Kostenonderzoek 2016 - Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 17). Denk hierbij aan: kosten van administratie en registratie, communicatiekosten, kosten algemeen beheer, zakelijke lasten en verzekeringen, kosten audiovisuele apparatuur en andere algemene kosten.

De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor de berekening van deze indicator hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina's 35 en 36).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
-> Nader uitwerken (niet in een groep in RGS, maar verspreid)
Specificatie rubrieken Prismant
45 Algemene kosten
451000 Kosten van administratie en registratie
451100 Kantoorbenodigdheden en -apparatuur
451200 Drukwerk
451300 Inningskosten
451400 Kosten betalingsverkeer
451500 Kosten van automatisering
451600 Kosten administratieve diensten door derden
452000 Communicatiekosten
452100 Porti
452200 Telefoon
452900 Andere communicatiekosten
453000 Kosten algemeen beheer
453100 Accountants- en advieskosten
453200 Bijdragen, lidmaatschappen en vakliteratuur
453300 Dienstreizen
453900 Andere kosten algemeen beheer
453910 Bestuurskosten / vacatiegelden
453920 Representatiekosten
453930 Public Relations
453990 Overige kosten algemeen beheer
454000 Zakelijke lasten en verzekeringen
454100 Belastingen
454200 Verzekeringen en schadevergoedingen
454210 Kosten verzekeringspremies
454220 Betaalde schadevergoedingen
454290 Ontvangen schadevergoedingen
455000 Kosten audiovisuele apparatuur en benodigdheden
455100 Kosten audiovisuele apparatuur en benodigdheden
459000 Andere algemene kosten
459100 Kosten wetenschappelijk werk
459300 Kas-, voorraad- en prijsverschillen
459900 Overige algemene kosten

Op de (deel)resultaten van de indicator kan een verdeelsleutel worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle algemene kosten worden geincludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van algemene kosten voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal algemene kosten (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!