Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

4.3. Overige personeelskosten van personeel in loondienst (PIL)

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: NZA 4.3
2# Ontologie: versie 2.1.1
3
4PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-fin: <http://purl.org/ozo/onz-fin#>
7
8SELECT ( SUM(?bedrag) AS ?Totaal )
9{
10  BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
11  BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
12  
13	VALUES ?rubriek { 
14    onz-fin:WBedOvpWer
15    onz-fin:WBedOvpAbd
16    onz-fin:WBedOvpDdd
17    onz-fin:WBedOvpZie
18    onz-fin:WBedOvpOzi
19    onz-fin:WBedOvpDvr
20    onz-fin:WBedOvpVvr
21    onz-fin:WBedOvpDoa
22    onz-fin:WBedOvpDoj
23    onz-fin:WBedOvpVva
24    onz-fin:WBedOvpVrj
25    onz-fin:WBedOvpObp
26    onz-fin:WBedOvpOvp
27    onz-fin:WBedOvpDop
28    onz-fin:WBedOvpLbo
29
30    onz-fin:PM423100
31    onz-fin:PM423110
32    onz-fin:PM423120
33    onz-fin:PM423140
34    onz-fin:PM423190
35    onz-fin:PM423200
36    onz-fin:PM423210
37    onz-fin:PM423220
38    onz-fin:PM423300
39    onz-fin:PM423400
40    onz-fin:PM423410
41    onz-fin:PM423420
42    onz-fin:PM423500
43    onz-fin:PM423510
44    onz-fin:PM423520
45    onz-fin:PM423600
46    onz-fin:PM423700
47		}
48
49  ?post a onz-fin:Grootboekpost ;
50     onz-g:partOf ?rubriek ;
51     onz-g:isAbout ?kosten ;
52     onz-g:hasDate ?datum .
53
54  ?kosten onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag .
55
56  FILTER (?datum >= ?start_periode && ?datum <= ?eind_periode)
57}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!