Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

10.2. Wat zijn de kosten voor vervoersmiddelen en immateriele vaste activa?

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: NZA 10.2
2# Parameters: $(start_periode), $(eind_periode)
3# Ontologie: versie 2.1.1
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-fin: <http://purl.org/ozo/onz-fin#>
7PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
10
11SELECT ( SUM(?bedrag) AS ?totaal )
12WHERE {
13  BIND ($(start_periode) AS ?start_periode)
14  BIND ($(eind_periode) AS ?eind_periode)
15  
16  {
17    SELECT DISTINCT ?post
18    WHERE {
19      VALUES ?rubriek {
20        onz-fin:480012
21        onz-fin:480022
22        onz-fin:480032
23        onz-fin:480112
24        onz-fin:480122
25        onz-fin:480132
26        onz-fin:480532
27        onz-fin:480632
28        onz-fin:480932
29        onz-fin:484222
30        onz-fin:484232
31        onz-fin:486725
32        onz-fin:486735
33      }
34      ?post onz-g:partOf ?rubriek .
35    }
36  }
37  
38  ?post a onz-fin:Grootboekpost ;
39     onz-g:isAbout ?kosten ;
40     onz-g:hasDate ?datum .
41
42  ?kosten onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag .
43
44  FILTER (?datum >= ?start_periode && ?datum <= ?eind_periode)
45}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!