Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

10.3. Wat zijn huur en afschrijvingen inventaris en gebouwen, financieringskosten en dotaties?

Indicator

Definitie: Het totaal aan huur en afschrijvingen inventaris en gebouwen, financieringskosten en dotaties.

Teller: Totaal kosten huur en afschrijvingen inventaris en gebouwen, financieringskosten en dotaties.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het totaal aan huur en afschrijvingen inventaris en gebouwen, financieringskosten en dotaties over de periode. De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor huur en afschrijvingen inventaris en gebouwen, financieringskosten en dotaties hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 18).

In het Prismant rekeningschema zijn dit de huur en afschrijvingen inventaris en gebouwen, financieringskosten en dotaties die vallen onder rubriek 48 (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 38 en 39).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
Nader uit te zoeken (verspreid door RGS aanwezig)
Specificatie rubrieken Prismant
Alle rubrieken met betrekking tot 480000 exclusief de volgende rubrieken: 480012; 480022; 480032; 480112; 480122; 480132; 480532; 480632; 480932; 484222; 484232; 486725; 486735

Op de (deel)resultaten van de indicator kan de verdeelsleutel voor toerekening naar financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle huur en afschrijvingen inventaris en gebouwen, financieringskosten en dotaties worden geincludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen voor kosten huur en afschrijvingen inventaris en gebouwen, financieringskosten en dotaties voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.

Periode: dd-mm-jjjj tot en met dd-mm-jjjj

OrganisatieonderdeelTotaal kosten aan huur en afschrijvingen inventaris en gebouwen, financieringskosten en dotaties (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!