Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

10.1. Wat zijn de afschrijvingen, huur leasing en interest?

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: NZA 10.1
2# Parameters: $(start_periode), $(eind_periode)
3# Ontologie: versie 2.1.1
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-fin: <http://purl.org/ozo/onz-fin#>
7PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
10
11SELECT ( SUM(?bedrag) AS ?totaal )
12WHERE {
13  BIND ($(start_periode) AS ?start_periode)
14  BIND ($(eind_periode) AS ?eind_periode)
15  
16  {
17    SELECT DISTINCT ?post
18    WHERE {
19      VALUES ?rubriek {
20        onz-fin:PM480000 #
21        
22        # Afschrijvingskosten immateriële vaste activa (WZV-vergunningsplichtig / WTG-gefinancierd)
23        onz-fin:PM480012
24        onz-fin:PM480022
25        onz-fin:PM480032
26        onz-fin:PM480112
27        onz-fin:PM480122
28        onz-fin:PM480132
29        
30        # Afschrijvingskosten immateriële vaste activa (niet WZV/WTG gefinancierd)
31        onz-fin:PM480532
32        onz-fin:PM480632
33        onz-fin:PM480932
34        
35        # Afschrijvingskosten terreinvoorzieningen
36        onz-fin:PM481212
37        onz-fin:PM481222
38        onz-fin:PM481232
39        onz-fin:PM481242
40        onz-fin:PM481252
41        
42        # Afschrijvingskosten gebouwen
43        onz-fin:PM482112
44        onz-fin:PM482122
45        onz-fin:PM482132
46        onz-fin:PM482142
47        onz-fin:PM482152
48        
49        # Afschrijvingskosten verbouwingen
50        onz-fin:PM482212
51        onz-fin:PM482222
52        onz-fin:PM482232
53        onz-fin:PM482242
54        onz-fin:PM482252
55        
56        # Afschrijvingskosten semi permanente gebouwen
57        onz-fin:PM482312
58        onz-fin:PM482322
59        onz-fin:PM482332
60        onz-fin:PM482342
61        onz-fin:PM482352
62        
63        # Afschrijvingskosten houten paviljoens
64        onz-fin:PM482412
65        onz-fin:PM482422
66        onz-fin:PM482432
67        onz-fin:PM482442
68        onz-fin:PM482452
69        
70        # Afschrijvingskosten installaties
71        onz-fin:PM483112
72        onz-fin:PM483122
73        onz-fin:PM483132
74        onz-fin:PM483142
75        onz-fin:PM483152
76        
77        # Afschrijving medische inventaris, inventaris, vervoersmiddelen en automatisering
78        onz-fin:PM484112
79        onz-fin:PM484122
80        onz-fin:PM484132
81        onz-fin:PM484222
82        onz-fin:PM484232
83        onz-fin:PM484322
84        onz-fin:PM484332
85        
86        # Interest
87        onz-fin:PM485000
88        onz-fin:PM485100
89        onz-fin:PM485190
90        onz-fin:PM485205
91        onz-fin:PM485211
92        onz-fin:PM485300
93        onz-fin:PM485311
94        onz-fin:PM485412
95        onz-fin:PM485900
96        
97        onz-fin:PM486000 #
98        
99        # Huur terreinvoorzieningen
100        onz-fin:PM486115
101        onz-fin:PM486125
102        onz-fin:PM486135
103        
104        # Huur gebouwen
105        onz-fin:PM486215
106        onz-fin:PM486225
107        onz-fin:PM486235
108        
109        # Huur semi permanente gebouwen
110        onz-fin:PM486315
111        onz-fin:PM486325
112        onz-fin:PM486335
113        
114        # Huur houten paviljoens
115        onz-fin:PM486415
116        onz-fin:PM486425
117        onz-fin:PM486435
118        
119        # Huur installaties
120        onz-fin:PM486515
121        onz-fin:PM486525
122        onz-fin:PM486535
123        
124        # Huur medische inventaris, inventaris, vervoersmiddelen en automatisering
125        onz-fin:PM486615
126        onz-fin:PM486625
127        onz-fin:PM486635
128        onz-fin:PM486725
129        onz-fin:PM486735
130        onz-fin:PM486825
131        onz-fin:PM486835
132        
133        # Dotaties egalisatierekeningafschrijving
134        onz-fin:PM489150
135        
136        # Overige dotaties
137        onz-fin:PM489200 #
138        onz-fin:PM489211
139        onz-fin:PM489212
140        onz-fin:PM489221
141        onz-fin:PM489222
142        onz-fin:PM489230
143      }
144      ?post onz-g:partOf ?rubriek .
145    }
146  }
147  
148  ?post a onz-fin:Grootboekpost ;
149     onz-g:isAbout ?kosten ;
150     onz-g:hasDate ?datum .
151
152  ?kosten onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag .
153
154  FILTER (?datum >= ?start_periode && ?datum <= ?eind_periode)
155}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!