Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

12.1. Wat is het wettelijk toegekend budget?

Indicator

Definitie: Hier wordt het toegekende budget volgens de laatste rekenstaat van de NZa verantwoord. Deze budgetten worden uitgesplitst opgevraagd: Wlz, niet Wlz en Wlz PGB en ELV. De productcodes van de producten die behoren tot de Wlz en ELV zijn opgenomen in het tabblad producten.

Teller: Het wettelijk toegekend budget

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het toegekend wettelijk budget. De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Het toegekend wettelijk budget bestaat uit aanvaardbare kosten die de zorgaanbieder ontvangt. Het is het budget dat de zorgverzekeraar betaalt voor de te leveren zorg. In het Prismant rekeningsschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 81. Dit gaan over het toegekend en berekend wettelijk budget In deze rubriek zijn opgenomen de rekeningen voor zorginstellingen voor opbrengsten die voortvloeien uit het met financiers overeengekomen wettelijk budget.

Voor deze indicator geldt specifiek de rekening 811000 ‘Toegekend wettelijk budget’ (bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG- versie 12 september 2017, pagina 16).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
Nader uit te zoeken (verspreid door RGS aanwezig)
Specificatie rubrieken Prismant
811000 Toegekend wettelijk budget

Op de (deel)resultaten van de indicator kan de verdeelsleutel voor toerekening naar financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Geen?

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van het wettelijk toegekende budget voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
OrganisatieonderdeelTotaal Toegekend wettelijk budget (euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!