Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

9.3. Wat zijn de energiekosten (Gas-elektriciteit-water)?

Indicator

Definitie: Het totaal aan energiekosten.

Teller: Totaal aan energiekosten.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het totaal aan energiekosten over de periode. De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor totaal aan energiekosten hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 18).

In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rekeninggroep 473 uit rubriek 47 (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina's 38 en 62).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
WKprAkvEne 4302060 Energiekosten
WBedEemBrm 4202150 Brandstof / energiekosten machines
WKprAklGko 4301100 Gaskosten
WBedHuiGwe 4201105 Gas,water en elektra
Specificatie rubrieken Prismant
473000 Energiekosten
473100 Olie
473200 Kolen
473300 Elektriciteit
473400 Gas
473500 Stadsverwarming
473600 Water
473900 Andere kosten van energie

Op de (deel)resultaten van de indicator kan een verdeelsleutel worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle energiekosten worden geincludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van energiekosten voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal energiekosten kosten (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!