Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

3.2. Gemiddeld bruto jaarsalaris per fte

Indicator

Definitie: Het gemiddelde bruto jaarsalaris (exclusief ORT) per contractuele fte.

Teller: Bruto jaarsalaris PIL exclusief ORT.

Noemer: Aantal contractuele fte PIL.

Toelichting

Deze indicator betreft het gemiddelde bruto jaarsalaris van personeel in loondienst (PIL) over de periode inclusief vakantiegeld, vergoedingen (zoals eindejaarsuitkering) en sociale lasten, maar exclusief onregelmatigheidstoeslag (ORT) per fte. De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Bruto jaarsalaris betreft het totaal betaalde salaris, inclusief sociale lasten, toeslagen (excl. onregelmatigheidstoeslag) en uitkeringen (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG - Versie 12 september 2017).

Op de (deel)resultaten van de indicator kan de verdeelsleutel voor toerekening naar financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd.
  • Alle arbeidsovereenkomsten van alle personeelsleden tellen mee.
  • Er wordt uitgegaan van contractuele fte's.
  • 1 fte is 36 uren per week.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend (zie tevens onderstaande tabel):

  1. Selecteer alle personeelsleden (o.b.v. de werkovereenkomst) die personeelslid waren in het betreffende jaar.
  2. Bepaal per arbeidsovereenkomst het totaal aantal contractuele fte in het betreffende jaar naar rato van de duur van de arbeidsovereenkomst.
  3. Tel (o.b.v. stap 2 ) alle contractuele fte's bij elkaar op (noemer).
  4. Tel alle boekingen van loonkosten van personeel in loondienst (PIL) voor de betreffende meetperiode bij elkaar op (Zie indicator NZa 3.3 Loonkosten voor personeel in loondienst (PIL)).
  5. Deel de teller (stap 4) door de noemer (stap 3).
Periode:Totaal bruto jaarsalarisTotaal aantal contractuele fteGemiddelde bruto jaarsalaris per fte
Totaal organisatieStap 4Stap 3Stap 5

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!