Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

5.2. Wat zijn andere hotelmatige kosten?

Indicator

Definitie: Het totaal aan materiële kosten die aan de hotelfunctie van de instelling kunnen worden toegerekend.

Teller: Totaal aan andere hotelmatige kosten.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het totaal aan kosten die aan de hotelfunctie van de instelling kunnen worden toegerekend, met uitzondering van de kosten van vervoer over de periode (Bron: Gebruikersinstructie Kostenonderzoek 2016 - Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 17).

De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor de berekening van deze indicator hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 35).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
Niet geïmplementeerd vanuit RGS
Specificatie rubrieken Prismant
44 Andere hotelmatige kosten
441000 Huishouding en inrichting
441100 Schoonmaakkosten
441200 Afvalverwijdering en -verwerking
441300 Toiletbenodigdheden
441400 Meubilair en stoffering
441900 Automaten, kosten van huishouding en inrichting
442000 Linnenvoorziening
442100 Textiel
442200 Waskosten
444000 Huishoudgeld voor afdelingen
444100 Uitgekeerd huishoudgeld voor bewoners
445000 Kosten beveiliging en bewaking
445100 Kosten beveiliging en bewaking door derden
445200 Kosten eigen beveiliging en bewaking
449000 Andere hotelmatige voorzieningen

Op de (deel)resultaten van de indicator kan een verdeelsleutel nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle andere hotelmatige kosten worden geïncludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van andere hotelmatige kosten voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal andere hotelmatige kosten (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!