Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

Introductie

De sectorpartijen (Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, ZorgthuisNL, V&VN en Verenso) verenigd in de Stuurgroep Verpleeghuiszorg hebben bepaald met welke indicatoren de kwaliteit van zorg gemeten wordt. De indicatoren die zijn vastgesteld op voordracht van deze Stuurgroep en aangeboden voor opname in het kwaliteitsregister. Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (artikel 11i tweede lid) is aanlevering aan het Zorginstituut van de informatie aan het opgenomen in het kwaliteitsregister verplicht voor zorgaanbieders.

Het uitwisselprofiel bevat de afspraken over de uitwisseling van gegevens op het thema Personeel en Basisveiligheid in het kwaliteitskader ten behoeve van publicatie in het Openbare Databestand (en daarmee zorginzicht.nl). De afspraken zijn gericht op de aanlevering in het jaar 2023 over het jaar 2022. Dit betekent tevens dat dit uitwisselprofiel een jaarlijkse aanpassing vergt.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!