Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.1.1. Aantal personeelsleden

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.1.1
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9
10SELECT 
11  (SUM(?factor) AS ?indicator)
12WHERE
13{
14  {
15    SELECT 
16      ?persoon 
17      ?start_def 
18      ?end_def 
19      ?start_periode 
20      ?eind_periode
21    WHERE
22    {
23      {
24        SELECT 
25          ?persoon 
26          ?overeenkomst 
27          ?start_periode ?eind_periode
28          (MIN(?start_corr2) AS ?start_def) 
29          (MAX(?end_corr2) AS ?end_def) 
30          (MAX(?i) AS ?ignore)
31        WHERE
32        { 
33          # definieer periode waarin overeenkomst geldig moet zijn
34          BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
35          BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
36        
37          # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
38          ?overeenkomst 
39            onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
40            a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
41            onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
42            onz-g:startDatum ?start .
43          OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?end}
44
45          # alleen overeenkomsten in de gevraagde periode
46          FILTER (?start <= ?eind_periode && (!BOUND(?end) || ?end >= ?start_periode))
47          
48          ?other_contract 
49            onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
50            a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
51            onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
52            onz-g:startDatum ?other_start .
53          OPTIONAL {?other_contract onz-g:eindDatum ?other_end} .
54
55          # alleen overeenkomsten in de gevraagde periode
56          FILTER (?other_start <= ?eind_periode && (!BOUND(?other_end) || ?other_end >= ?start_periode))
57
58          # corrigeer wanneer start of eind van de overeenkomst buiten de gevraagde periode valt
59          BIND(IF(?start_periode > ?start, ?start_periode, ?start) AS ?start_corr)
60          BIND(IF((?eind_periode < ?end) || !BOUND(?end), ?eind_periode, ?end) AS ?end_corr)
61          BIND(IF(?start_periode > ?other_start, ?start_periode, ?other_start) AS ?other_start_corr)
62          BIND(IF((?eind_periode < ?other_end) || !BOUND(?other_end), ?eind_periode, ?other_end) AS ?other_end_corr)
63
64          BIND(IF(?other_start_corr < ?end_corr && ?other_end_corr > ?start_corr, 1, 0) AS ?o)
65          BIND(IF(?other_start_corr < ?start_corr && ?other_end_corr > ?end_corr, 1, 0) AS ?i)
66          BIND(IF(?o = 1,IF(?other_start_corr < ?start_corr,?other_start_corr,?start_corr),?start_corr) AS ?start_corr2)
67          BIND(IF(?o = 1,IF(?other_end_corr > ?end_corr,?other_end_corr,?end_corr),?end_corr) AS ?end_corr2)
68        } 
69        GROUP BY ?persoon ?overeenkomst ?start_periode ?eind_periode
70      }
71      FILTER(?ignore = 0)
72    } 
73    GROUP BY ?persoon ?start_def ?end_def ?start_periode ?eind_periode
74  }
75  BIND ((360 * (YEAR(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_periode))) +
76  (30 * (MONTH(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_periode))) +
77  (DAY(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_periode)) AS ?dagen_periode)
78  BIND ((360 * (YEAR(?end_def + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_def))) +
79  (30 * (MONTH(?end_def + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_def))) +
80  (DAY(?end_def + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_def)) AS ?dagen_overeenkomst)
81  BIND (?dagen_overeenkomst/?dagen_periode AS ?factor)
82}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!