Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.3.2. Verzuimfrequentie

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.3.2
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9
10# Verzuimfrequentie. Let op: datums periode op twee plekken aanpassen!
11
12SELECT 
13	(COUNT(?verzuim) AS ?teller) 
14	(SUM(coalesce(?factor, 0)) AS ?noemer)
15  (COUNT(?verzuim)/(SUM(coalesce(?factor, 0))) AS ?verzuimfrequentie)
16WHERE 
17{
18  { 
19    # selecteer personen met verzuimperiode
20    ?persoon onz-g:isParticipantIn ?verzuim .
21  		?verzuim 
22      a onz-pers:VerzuimPeriode ;
23      onz-g:startDatum ?start_verzuim .   
24    
25    FILTER (?start_verzuim >= ?start_periode && ?start_verzuim <= ?eind_periode)  
26    {
27    	SELECT DISTINCT 
28      	?persoon 
29      	?start_periode 
30      	?eind_periode 
31      WHERE 
32      {
33        # definieer periode waarin overeenkomst geldig moet zijn
34        BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
35        BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
36    
37    		# selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
38        ?overeenkomst 
39         onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
40         a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
41         onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
42         onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
43        OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
44
45        # alleen overeenkomsten in gevraagde periode
46        FILTER (?start_overeenkomst <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_overeenkomst) || ?eind_overeenkomst >= ?start_periode))
47
48        # koppel persoon, zodat unieke instanties geteld kunnen worden
49        ?overeenkomst onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon .
50      }
51    }
52    
53  } 
54  UNION 
55  {
56  	SELECT 
57      ?persoon 
58      ?start_def 
59      ?end_def 
60      ?start_periode 
61      ?eind_periode
62    WHERE
63    {
64      {
65        SELECT 
66          ?persoon 
67          ?overeenkomst 
68          ?start_periode ?eind_periode
69          (MIN(?start_corr2) AS ?start_def) 
70          (MAX(?end_corr2) AS ?end_def) 
71          (MAX(?i) AS ?ignore)
72        WHERE
73        { 
74          # definieer periode waarin overeenkomst geldig moet zijn
75          BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
76          BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
77        
78          # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
79          ?overeenkomst 
80            onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
81            a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
82            onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
83            onz-g:startDatum ?start .
84          OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?end}
85
86          # alleen overeenkomsten in de gevraagde periode
87          FILTER (?start <= ?eind_periode && (!BOUND(?end) || ?end >= ?start_periode))
88          
89          ?other_contract 
90            onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
91            a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
92            onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
93            onz-g:startDatum ?other_start .
94          OPTIONAL {?other_contract onz-g:eindDatum ?other_end} .
95
96          # alleen overeenkomsten in de gevraagde periode
97          FILTER (?other_start <= ?eind_periode && (!BOUND(?other_end) || ?other_end >= ?start_periode))
98
99          # corrigeer wanneer start of eind van de overeenkomst buiten de gevraagde periode valt
100          BIND(IF(?start_periode > ?start, ?start_periode, ?start) AS ?start_corr)
101          BIND(IF((?eind_periode < ?end) || !BOUND(?end), ?eind_periode, ?end) AS ?end_corr)
102          BIND(IF(?start_periode > ?other_start, ?start_periode, ?other_start) AS ?other_start_corr)
103          BIND(IF((?eind_periode < ?other_end) || !BOUND(?other_end), ?eind_periode, ?other_end) AS ?other_end_corr)
104
105          BIND(IF(?other_start_corr < ?end_corr && ?other_end_corr > ?start_corr, 1, 0) AS ?o)
106          BIND(IF(?other_start_corr < ?start_corr && ?other_end_corr > ?end_corr, 1, 0) AS ?i)
107          BIND(IF(?o = 1,IF(?other_start_corr < ?start_corr,?other_start_corr,?start_corr),?start_corr) AS ?start_corr2)
108          BIND(IF(?o = 1,IF(?other_end_corr > ?end_corr,?other_end_corr,?end_corr),?end_corr) AS ?end_corr2)
109        } 
110        GROUP BY ?persoon ?overeenkomst ?start_periode ?eind_periode
111      }
112      FILTER(?ignore = 0)
113    } GROUP BY ?persoon ?start_def ?end_def ?start_periode ?eind_periode
114   }
115  BIND ((360 * (YEAR(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_periode))) +
116  (30 * (MONTH(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_periode))) +
117  (DAY(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_periode)) AS ?dagen_periode)
118  BIND ((360 * (YEAR(?end_def + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_def))) +
119  (30 * (MONTH(?end_def + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_def))) +
120  (DAY(?end_def + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_def)) AS ?dagen_overeenkomst)
121  BIND (?dagen_overeenkomst/?dagen_periode AS ?factor)
122}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!