Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

1.2. Casuïstiekbespreking decubitus

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
3PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
4PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7
8SELECT 
9  (SUM(?count_teller) AS ?teller)
10  (COUNT(?vestiging) AS ?noemer)
11  (ROUND(100 * SUM(?count_teller) / COUNT(?vestiging)) AS ?indicator)
12{
13  {
14
15    SELECT DISTINCT ?vestiging (MAX(?inclusie_teller) AS ?count_teller)
16    {
17      BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)  
18      BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
19
20      VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
21      VALUES ?categorie_inclusie { onz-zorg:decubitus_categorie_2 onz-zorg:decubitus_categorie_3 onz-zorg:decubitus_categorie_4 }
22      
23      #selecteer de zorgprocessen die voldoen aan de inclusiecriteria
24      ?zorgproces
25        a onz-zorg:NursingProcess ;
26        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie ;
27        onz-g:hasParticipant ?client ;
28        onz-g:definedBy/onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
29        onz-g:startDatum ?start_proces .
30        OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
31      ?locatie 
32        onz-g:partOf* ?vestiging .
33      ?vestiging a onz-org:Vestiging .
34
35      #selecteer decubituswonden van graad 2 en hoger
36      ?client 
37        onz-g:hasQuality ?wond .
38      ?wond 
39        a onz-zorg:DecubitusWond ;
40        onz-g:hasQuality ?ernst .
41      ?ernst 
42        onz-g:hasTime ?datum ;
43        onz-g:hasQualityValue ?categorie_inclusie .
44
45      #wond in de juiste periode en bij juiste proces
46      FILTER (?datum <= ?eind_periode && ?datum >= ?start_periode)
47      FILTER (?datum >= ?start_proces && (?datum <= ?eind_proces || !BOUND(?eind_proces)))
48      
49      OPTIONAL {
50        ?bespreking 
51          a onz-zorg:CasuistiekBesprekingDecubitus ;
52          onz-g:hasMeetingTopic ?wond ;
53          onz-g:hasTime ?datum_bespreking ;
54        #bespreking in de juiste periode
55        FILTER (?datum_bespreking <= ?eind_periode && ?datum_bespreking >= ?start_periode)
56      }
57      BIND(IF(BOUND(?bespreking), 1, 0) AS ?inclusie_teller)
58    }
59    GROUP BY ?vestiging
60  }
61}```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!