Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.1.6. Gemiddelde contractomvang

Indicator

Definitie: Aantal fte’s van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode gedeeld door gemiddeld aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Teller: Aantal ingezette fte van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Noemer: Gemiddeld aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Omschrijving

Deze indicator betreft het aantal fte's van personen met een arbeidsovereenkomst over de periode gedeeld door het gemiddeld aantal personen met een arbeidsovereenkomst in de meetperiode.

Deze indicator wordt berekend door het resultaat van indicator 2.1.2 te delen door het resultaat van 2.1.1.

Op de (deel)resultaten van deze indicator kan een verdeelsleutel worden toegepast.

Uitgangspunten

Zie de uitgangspunten bij indicator 2.1.1 en indicator 2.1.2.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Deel het resultaat van indicator 2.1.2 (uitgedrukt in fte) door het resultaat van indicator 2.1.1.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!