Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.5.1. Aantal fte zorg client ratio

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.5.1
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5#Deze query berekent de noemer van indicator 2.5.1. 
6#De teller wordt berekend in indicator 2.1.2
7
8PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
9PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
12PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
13
14SELECT 
15  (SUM(?aantal) AS ?teller)
16  (SUM(?dagen_proces)/360 AS ?noemer)
17  ((100*?teller/?noemer) AS ?indicator)
18{
19  {
20    BIND ("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
21    BIND ("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
22    
23    #Selecteer zorgprocessen binnen geincludeerde zorgprofielen
24    VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
25
26    ?zorgproces
27      a onz-zorg:NursingProcess ;
28      onz-g:definedBy ?indicatie ;
29      onz-g:startDatum ?start_proces .
30      OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
31    ?indicatie
32      a onz-zorg:WlzIndicatie ;
33      onz-g:hasPart ?zorgprofiel .
34
35    #Alleen processen in gevraagde periode
36    FILTER (?start_proces <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?start_periode))
37
38    #Corrigeer wanneer start of eind van het zorgproces buiten de gevraagde periode valt
39    BIND(IF(?start_periode > ?start_proces, ?start_periode, ?start_proces) AS ?start_proces_corr)
40    BIND(IF((?eind_periode < ?eind_proces) || !BOUND(?eind_proces), ?eind_periode, ?eind_proces)
41      AS ?eind_proces_corr)
42
43    BIND ((360 * (YEAR(?eind_proces_corr + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_proces_corr))) +
44      (30 * (MONTH(?eind_proces_corr + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_proces_corr))) +
45      (DAY(?eind_proces_corr + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_proces_corr)) AS ?dagen_proces)
46    BIND (0 AS ?aantal)
47  } UNION {
48    {
49      SELECT DISTINCT 
50        ?start_periode 
51        ?eind_periode 
52        ?gewerkte_periode 
53        ?uren
54      WHERE 
55      { 
56        BIND ("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
57        BIND ("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode) 
58        
59        # selecteer aantal gewerkte uren binnen periode die gekoppeld zijn aan werkovereenkomst 
60        ?gewerkte_periode 
61          a onz-pers:GewerktePeriode ;
62          onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_gewerktDT ;
63          onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_gewerktDT ;
64          onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren ;
65          onz-g:definedBy ?overeenkomst .
66        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?start_gewerkt)
67        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?eind_gewerkt)
68        # selecteer gewerkte tijd in de gevraagde periode
69        FILTER(?start_gewerkt >= ?start_periode && ?eind_gewerkt <= ?eind_periode)
70
71        # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
72        ?overeenkomst 
73          a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
74          onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie .    
75      }
76    }
77    onz-pers:fte_36 
78      onz-g:hasDataValue ?corr_factor .
79    BIND ((360 * (YEAR(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_periode))) +
80      (30 * (MONTH(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_periode))) +
81      (DAY(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_periode)) AS ?dagen_periode)
82    
83    BIND (?uren/(?dagen_periode/360*47)/?corr_factor AS ?aantal)
84    BIND (0 AS ?dagen_proces)
85  } 
86}```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!