Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2. Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
3PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
4PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
5PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
6PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
7PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
8
9SELECT
10  ?vestiging
11  ?teller
12  ?noemer
13  ?indicator
14{
15  {
16    SELECT
17      ?vestiging
18      (SUM(?inclusie_teller) AS ?teller_temp)
19      (COUNT(?client) AS ?noemer_temp)
20      (ROUND(100 * SUM(?inclusie_teller) / COUNT(?client)) AS ?indicator_temp)
21    {
22      {
23        SELECT 
24          ?client
25          (MAX(?start_proces) AS ?start_laatste_proces) #zodat meest recente vestiging gevonden kan worden
26          (MAX(?tlr) AS ?inclusie_teller) #MAX zodat een client maar 1x mee kan tellen
27        {
28          BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)  
29          BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
30
31          VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
32          
33          #selecteer de zorgprocessen die voldoen aan de inclusiecriteria
34          ?zorgproces
35            a onz-zorg:NursingProcess ;
36            onz-g:hasParticipant ?client ;
37            onz-g:definedBy/onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
38            onz-g:startDatum ?start_proces .
39            OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
40          FILTER (?start_proces <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?start_periode))
41
42          #selecteer eventuele beleidsafspraken rondom het levenseinde
43          OPTIONAL {
44            ?beleidsafspraak 
45              a onz-zorg:AfspraakLevenseinde ;
46              onz-g:isAbout ?client ;
47              onz-g:startDatum ?datum .
48            FILTER (?datum <= ?eind_periode)
49          }
50          BIND(IF(BOUND(?beleidsafspraak),1,0) AS ?tlr)
51        } 
52        GROUP BY ?client
53      }
54      #Vind de laatste vestiging binnen de verslagperiode en koppel deze aan de client
55      ?laatsteproces 
56        onz-g:hasParticipant ?client ;
57        onz-g:startDatum ?start_laatste_proces ;
58        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie .
59      ?locatie 
60        onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
61      ?vestiging_uri 
62        a onz-org:Vestiging ;
63        onz-g:identifiedBy ?vest_nr .
64      ?vest_nr
65        a onz-org:Vestigingsnummer ;
66        onz-g:hasDataValue ?vestiging .
67    }
68    GROUP BY ?vestiging
69  }
70  #Corrigeer voor waarnemingen kleiner dan 10
71  #Houd rekening met een teller die mogelijk groter is dan de noemer
72  BIND (IF(?teller_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?teller_temp) AS ?teller)
73  BIND (IF(?noemer_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?noemer_temp) AS ?noemer)
74  BIND (IF(?teller_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?indicator_temp) AS ?indicator)
75}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!