Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.1.5. Percentage kosten uitzendkrachten Personeel Niet In Loondienst

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB 2.1.5
2# Parameters: $(start_periode), $(eind_periode)
3# Ontologie: versie 2.1.1
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
7PREFIX onz-fin: <http://purl.org/ozo/onz-fin#>
8
9
10SELECT ?teller ?noemer (?teller / ?noemer AS ?indicator)
11WHERE {
12  SELECT ( SUM(?bedrag_pnil) AS ?teller ) (SUM(?bedrag_pil) AS ?noemer) 
13  WHERE 
14  {
15    BIND ($(start_periode) AS ?start_periode)   
16    BIND ($(eind_periode) AS ?eind_periode)
17
18    # Kosten personeel niet in loondienst
19    VALUES ?rubriek_pnil { 
20      onz-fin:WBedOvpUik
21      }
22
23    ?post_pnil a onz-fin:Grootboekpost ;
24      onz-g:partOf ?rubr ;
25      onz-g:partOf ?rubriek_pnil ;
26      onz-g:isAbout ?kosten_pnil ;
27      onz-g:hasDate ?datum_pnil .
28
29    ?kosten_pnil onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag_pnil .
30    FILTER (?datum_pnil >= ?start_periode && ?datum_pnil <= ?eind_periode)
31
32    # Kosten personeel in loondienst
33    VALUES ?rubriek_pil { 
34      onz-fin:WPer
35      }
36
37    ?post_pil a onz-fin:Grootboekpost ;
38      onz-g:partOf ?rubriek_pil ;
39      onz-g:isAbout ?kosten_pil ;
40      onz-g:hasDate ?datum_pil .
41
42    ?kosten_pil onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag_pil .
43    FILTER (?datum_pil >= ?start_periode && ?datum_pil <= ?eind_periode)
44
45  } 
46}```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!