Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

5. Continentie

Indicator

Definitie: Percentage cliënten op de vestiging waarbij een plan voor zorg rondom de toiletgang is vastgelegd in het zorgdossier.

Teller: Aantal cliënten waarbij een plan voor zorg rondom de toiletgang is vastgelegd in het zorgdossier.

Noemer: Totaal aantal cliënten op de vestiging.

Toelichting

De indicator betreft per vestiging het totaal aantal cliënten waarbij beleidsafspraken rondom de toiletgang zijn vastgelegd in het zorgdossier ten op zichten van het totaal aantal cliënten per vestiging. Het betreft cliënten met een Wlz-indicatie met een zorgprofiel VV4 t/m VV10. De indicator wordt per vestiging berekend. Cliënten die gedurende de verslagperiode van vestiging wisselen worden ingedeeld bij de meest recente vestiging (binnen de verslagperiode).

Uitgangspunten

  • Alle cliënten met een Wlz-indicatie VV4 tot en met VV10 binnen de verslagperiode worden geïncludeerd.
  • In geval van meerdere afspraken bij een cliënt telt deze cliënt een keer mee.
  • Cliënten worden ingedeeld op de meeste recente vestiging waar de cliënt (o.b.v. de indicatie) zorg ontving binnen de verslagperiode.
  • De datum van de beleidsafspraak moet voor de einddatum van de verslagperiode liggen, maar kan voor de startdatum van de verslagperiode liggen.

Berekening

De indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle cliënten met een Wlz-indicatie met een zorgprofiel VV4 tot en met VV10 binnen de verslagperiode.
  2. Bepaal o.b.v. stap 1 per client de meest recente vestiging binnen de verslagperiode.
  3. Bepaal per cliënt of er minimaal een beleidsafspraak rond de toiletgang is geregistreerd.
  4. Bereken per (meest recente) vestiging het aantal cliënten.
  5. Bereken per (meest recente) vestiging het aantal cliënten bij wie minimaal een afspraak rond de toiletgang is geregistreerd.
  6. Bereken de indicator door per vestiging het resultaat uit stap ‘5’ te delen door het resultaat uit stap ‘4’ en vermenigvuldig met 100%.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!