Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.2.3. Aantal vrijwilligers

Indicator

Definitie: Aantal vrijwilligers over de periode.

Teller: Aantal vrijwilligers.

Noemer: Niet van toepassing.

Omschrijving

Deze indicator betreft het aantal personen die zorgverlener zijn en binnen de meetperiode over een vrijwilligersovereenkomst beschikten.

Het aantal vrijwilligers is het aantal personen dat beschikt over een vrijwilligersovereenkomst gedurende (een deel van) de meetperiode of het aantal vrijwilligers met de functie vrijwilliger.

Op de (deel)resultaten van deze indicator kan een verdeelsleutel worden toegepast.

Uitgangspunten

Voor de berekening van deze indicator worden de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

  • Personen met een of meerdere vrijwilligersovereenkomsten gedurende (een deel van de) meetperiode worden geïncludeerd.
  • Stagiairs die zorgverlener waren en tegelijkertijd meerdere vrijwilligersovereenkomsten hebben tellen 1 keer mee.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle personen met een vrijwilligersovereenkomst of functie vrijwilliger gedurende de meetperiode.
  2. Selecteer alle vrijwilligers die zorgverlener waren.
  3. Bereken op basis van stap ‘2’ de indicator door het totaal aantal vrijwilligers te berekenen.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!