Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.3.1. Ziekteverzuimpercentage

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.3.1
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
8PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10
11# Let op: datums periode op twee plekken aanpassen!
12
13SELECT 
14  ((ROUND(100*SUM(?ptf * (?totaal_ziektedagen - ?correctie_totaal)))/100) AS ?teller)
15  ((ROUND(100*SUM(?ptf * ?dagen_overeenkomst))/100) AS ?noemer)
16  ((ROUND(100*SUM(?ptf * (?totaal_ziektedagen - ?correctie_totaal)) / SUM(?ptf * ?dagen_overeenkomst) * 100)/100) AS ?indicator)
17{
18  SELECT DISTINCT ?persoon ?ptf (MAX(?dagen_ziekte) AS ?totaal_ziektedagen) (SUM(?correctie_dagen_ziekte * (1 - (?aopercentage_corr / 100))) AS ?correctie_totaal) ?dagen_overeenkomst
19  {
20    SELECT DISTINCT ?persoon ?omvang ?ptf ?dagen_ziekte ?correctie_dagen_ziekte ?aopercentage_corr ?dagen_overeenkomst
21    {
22      {
23        BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
24        BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
25        VALUES ?type_verzuim #Keuze in-/exclusief zwangerschapsverlog
26        { 
27          onz-pers:ZiektePeriode
28          # onz-pers:ZwangerschapsVerlof
29        }
30        ?overeenkomst 
31          a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
32          onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
33          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
34          onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
35        OPTIONAL { ?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst }
36        FILTER(?start_overeenkomst <= ?eind_periode && ((?eind_overeenkomst >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_overeenkomst))))
37        BIND(IF(?start_overeenkomst <= ?start_periode, ?start_periode, ?start_overeenkomst) AS ?start_overeenkomst_corr)
38        BIND(IF(?eind_overeenkomst >= ?eind_periode || !BOUND(?eind_overeenkomst), ?eind_periode, ?eind_overeenkomst) AS ?eind_overeenkomst_corr)
39          
40        ?omvang
41          a onz-pers:ContractOmvang ;
42          onz-g:partOf ?overeenkomst ;
43          onz-g:isAbout ?omvang_waarde ;
44          onz-g:startDatum ?start_omvang .
45        OPTIONAL { ?omvang onz-g:eindDatum ?eind_omvang }
46        FILTER(?start_omvang <= ?eind_overeenkomst_corr && ((?eind_omvang >= ?start_overeenkomst_corr) || (!BOUND(?eind_omvang))))
47        BIND(IF(?start_omvang <= ?start_periode, ?start_periode, ?start_omvang) AS ?start_omvang_corr)
48        BIND(IF(?eind_omvang >= ?eind_periode || !BOUND(?eind_omvang), ?eind_periode, ?eind_omvang) AS ?eind_omvang_corr)
49        
50        #Bereken aantal dagen in overeenkomst
51        BIND ((360 * (YEAR(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_omvang_corr))) +
52          (30 * (MONTH(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_omvang_corr))) +
53          (DAY(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_omvang_corr))
54          AS ?dagen_overeenkomst)
55
56        ?omvang_waarde
57          onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_getal ;
58          onz-g:hasUnitOfMeasure ?omvang_waarde_eenheid .
59        ?omvang_waarde_eenheid
60          onz-pers:hasDenominatorQualityValue onz-g:Week ;
61          onz-pers:hasNumeratorQualityValue onz-g:Uur ;
62          onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_factor .
63        BIND(?omvang_waarde_getal/36*?omvang_waarde_factor AS ?ptf)
64        
65        ?ziekteperiode 
66          # a onz-pers:ZiektePeriode ;
67          a ?type_verzuim ;
68          onz-g:hasParticipant ?persoon ;
69          onz-g:startDatum ?start_ziekte .
70        OPTIONAL {?ziekteperiode onz-g:eindDatum ?eind_ziekte}
71        FILTER(?start_ziekte <= ?eind_omvang_corr && ((?eind_ziekte >= ?start_omvang_corr) || (!BOUND(?eind_ziekte))))
72      
73        BIND(IF(?start_ziekte <= ?start_omvang_corr, ?start_omvang_corr, ?start_ziekte) AS ?start_ziekte_corr)
74        BIND(IF(?eind_ziekte >= ?eind_omvang_corr || !BOUND(?eind_ziekte), ?eind_omvang_corr, ?eind_ziekte) AS ?eind_ziekte_corr)
75        OPTIONAL
76        {
77          ?ao 
78            onz-g:inheresIn ?persoon ;
79            a onz-pers:ArbeidsOngeschiktheid ;
80            onz-g:hasQualityValue ?aop .
81          ?aop
82            onz-g:hasDataValue ?aopercentage ;
83            onz-g:startDatum ?start_aop .
84          OPTIONAL { ?aop onz-g:eindDatum ?eind_aop }
85          BIND(IF(!BOUND(?eind_aop), ?eind_ziekte_corr, ?eind_aop) AS ?eind_aop_corr)
86          FILTER(?start_aop <= ?eind_ziekte_corr && ?eind_aop_corr >= ?start_ziekte_corr)
87        }
88        BIND(IF(?start_aop <= ?start_ziekte_corr, ?start_ziekte_corr, ?start_aop) AS ?start_aop_corr)
89        BIND(IF(BOUND(?aopercentage), ?aopercentage, 100) AS ?aopercentage_corr)
90      
91        #Bereken aantal dagen ziek in periode
92        BIND ((360 * (YEAR(?eind_ziekte_corr + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_ziekte_corr))) +
93          (30 * (MONTH(?eind_ziekte_corr + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_ziekte_corr))) +
94          (DAY(?eind_ziekte_corr + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_ziekte_corr))
95          AS ?dagen_ziekte)
96
97        #Bereken correcte aantal dagen deels hersteld o.b.v. AO percentage
98        BIND ((360 * (YEAR(?eind_aop_corr + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_aop_corr))) +
99          (30 * (MONTH(?eind_aop_corr + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_aop_corr))) +
100          (DAY(?eind_aop_corr + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_aop_corr))
101          AS ?dagen_deelshersteld)
102
103        BIND(IF(BOUND(?dagen_deelshersteld),?dagen_deelshersteld,0) AS ?correctie_dagen_ziekte)
104        
105      } UNION {
106        BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
107        BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
108        VALUES ?type_verzuim #Keuze in-/exclusief zwangerschapsverlog
109        { 
110          onz-pers:ZiektePeriode
111          #onz-pers:ZwangerschapsVerlof
112        }
113        ?overeenkomst 
114          a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
115          onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
116          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
117          onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
118        OPTIONAL { ?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst }
119        FILTER(?start_overeenkomst <= ?eind_periode && ((?eind_overeenkomst >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_overeenkomst))))
120        BIND(IF(?start_overeenkomst <= ?start_periode, ?start_periode, ?start_overeenkomst) AS ?start_overeenkomst_corr)
121        BIND(IF(?eind_overeenkomst >= ?eind_periode || !BOUND(?eind_overeenkomst), ?eind_periode, ?eind_overeenkomst) AS ?eind_overeenkomst_corr)
122
123        ?omvang
124          a onz-pers:ContractOmvang ;
125          onz-g:partOf ?overeenkomst ;
126          onz-g:isAbout ?omvang_waarde ;
127          onz-g:startDatum ?start_omvang .
128        OPTIONAL { ?omvang onz-g:eindDatum ?eind_omvang }
129        FILTER(?start_omvang <= ?eind_overeenkomst_corr && ((?eind_omvang >= ?start_overeenkomst_corr) || (!BOUND(?eind_omvang))))
130        BIND(IF(?start_omvang <= ?start_periode, ?start_periode, ?start_omvang) AS ?start_omvang_corr)
131        BIND(IF(?eind_omvang >= ?eind_periode || !BOUND(?eind_omvang), ?eind_periode, ?eind_omvang) AS ?eind_omvang_corr)
132        
133        #Bereken aantal dagen in overeenkomst
134        BIND ((360 * (YEAR(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_omvang_corr))) +
135          (30 * (MONTH(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_omvang_corr))) +
136          (DAY(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_omvang_corr))
137          AS ?dagen_overeenkomst)
138
139        ?omvang_waarde
140          onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_getal ;
141          onz-g:hasUnitOfMeasure ?omvang_waarde_eenheid .
142        ?omvang_waarde_eenheid
143          onz-pers:hasDenominatorQualityValue onz-g:Week ;
144          onz-pers:hasNumeratorQualityValue onz-g:Uur ;
145          onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_factor .
146        BIND(?omvang_waarde_getal/36*?omvang_waarde_factor AS ?ptf)
147        
148        FILTER NOT EXISTS {
149          ?ziekteperiode 
150            a ?type_verzuim ;
151            onz-g:hasParticipant ?persoon . 
152        }
153        BIND(0 as ?dagen_ziekte)
154        BIND(0 as ?aopercentage_corr)
155        BIND(0 as ?correctie_dagen_ziekte)
156      }
157    }
158  }
159  GROUP BY ?persoon ?ptf ?dagen_overeenkomst
160}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!