Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.1.6. Gemiddelde contractomvang

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.1.6
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9
10SELECT 
11	?teller 
12	?noemer 
13	(?teller/?noemer AS ?indicator)
14WHERE
15{
16  {
17    SELECT 
18    	(SUM(?factor) AS ?noemer)
19    WHERE
20    {
21      {
22        SELECT 
23        	?persoon 
24        	?start_def 
25        	?end_def 
26        	?start_periode 
27        	?eind_periode
28        WHERE
29        {
30          {
31            SELECT 
32            	?persoon 
33            	?overeenkomst 
34            	?start_periode 
35            	?eind_periode
36              	(MIN(?start_corr2) AS ?start_def) 
37              (MAX(?end_corr2) AS ?end_def) 
38            	(MAX(?i) AS ?ignore)
39            WHERE
40            { 
41              # definieer periode waarin overeenkomst geldig moet zijn
42              BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
43              BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
44              
45              ?overeenkomst 
46                onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
47                a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
48                onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
49                onz-g:startDatum ?start .
50              
51              OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?end}
52              
53              # alleen overeenkomsten in de gevraagde periode
54              FILTER (?start <= ?eind_periode && (!BOUND(?end) || ?end >= ?start_periode))
55              
56              ?other_contract 
57                onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
58                a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
59                onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie;
60                onz-g:startDatum ?other_start .
61              
62              OPTIONAL {?other_contract onz-g:eindDatum ?other_end} .
63              # alleen overeenkomsten in de gevraagde periode
64              FILTER (?other_start <= ?eind_periode && (!BOUND(?other_end) || ?other_end >= ?start_periode))
65              
66              # corrigeer wanneer start of eind van de overeenkomst buiten de gevraagde periode valt
67              BIND(IF(?start_periode > ?start, ?start_periode, ?start) AS ?start_corr)
68              BIND(IF((?eind_periode < ?end) || !BOUND(?end), ?eind_periode, ?end) AS ?end_corr)
69              BIND(IF(?start_periode > ?other_start, ?start_periode, ?other_start) AS ?other_start_corr)
70              BIND(IF((?eind_periode < ?other_end) || !BOUND(?other_end), ?eind_periode, ?other_end) AS ?other_end_corr)
71
72              BIND(IF(?other_start_corr < ?end_corr && ?other_end_corr > ?start_corr, 1, 0) AS ?o)
73              BIND(IF(?other_start_corr < ?start_corr && ?other_end_corr > ?end_corr, 1, 0) AS ?i)
74              BIND(IF(?o = 1,IF(?other_start_corr < ?start_corr,?other_start_corr,?start_corr),?start_corr) AS ?start_corr2)
75              BIND(IF(?o = 1,IF(?other_end_corr > ?end_corr,?other_end_corr,?end_corr),?end_corr) AS ?end_corr2)
76            } 
77            GROUP BY ?persoon ?overeenkomst ?start_periode ?eind_periode
78          }
79          FILTER(?ignore = 0)
80        } 
81        GROUP BY ?persoon ?start_def ?end_def ?start_periode ?eind_periode
82      }
83      BIND ((360 * (YEAR(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_periode))) +
84      (30 * (MONTH(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_periode))) +
85      (DAY(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_periode)) AS ?dagen_periode)
86      BIND ((360 * (YEAR(?end_def + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_def))) +
87      (30 * (MONTH(?end_def + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_def))) +
88      (DAY(?end_def + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_def)) AS ?dagen_overeenkomst)
89      BIND (?dagen_overeenkomst/?dagen_periode AS ?factor)
90    }
91  }
92  {
93  SELECT 
94    (SUM(?uren)/1692 AS ?teller)
95  WHERE
96  {
97    SELECT DISTINCT 
98      ?start_periode 
99      ?eind_periode 
100      ?gewerkte_periode 
101      ?uren
102    WHERE
103    { 
104      BIND ("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
105      BIND ("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode) 
106        
107      # selecteer aantal gewerkte uren binnen periode die gekoppeld zijn aan werkovereenkomst 
108      ?gewerkte_periode 
109       	a onz-pers:GewerktePeriode ;
110       	onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_gewerktDT ;
111        	onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_gewerktDT ;
112        	onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren ;
113        onz-g:definedBy ?overeenkomst .
114      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?start_gewerkt)
115      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?eind_gewerkt)
116
117      FILTER(?start_gewerkt >= ?start_periode && ?eind_gewerkt <= ?eind_periode)
118        
119       # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
120      ?overeenkomst 
121      	a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
122        onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie .           
123      }
124    }
125  }
126}```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!