Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

5. Continentie

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
3PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
4PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7
8SELECT
9  ?vestiging
10  ?teller
11  ?noemer
12  ?indicator
13{
14  {
15    SELECT
16      ?vestiging
17      (SUM(?inclusie_teller) AS ?teller_temp)
18      (COUNT(?client) AS ?noemer_temp)
19      (ROUND(100 * SUM(?inclusie_teller) / COUNT(?client)) AS ?indicator_temp)
20    {
21      {
22        SELECT 
23          ?client
24          (MAX(?start_proces) AS ?start_laatste_proces) #zodat meest recente vestiging gevonden kan worden
25          (MAX(?tlr) AS ?inclusie_teller) #MAX zodat een client maar 1x mee kan tellen
26        {
27          BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)  
28          BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
29
30          VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
31          
32          #selecteer de zorgprocessen die voldoen aan de inclusiecriteria
33          ?zorgproces
34            a onz-zorg:NursingProcess ;
35            onz-g:hasParticipant ?client ;
36            onz-g:definedBy/onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
37            onz-g:startDatum ?start_proces .
38            OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
39          FILTER (?start_proces <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?start_periode))
40
41          #selecteer eventuele beleidsafspraken rondom toiletgang
42          OPTIONAL {
43            ?beleidsafspraak 
44              a onz-zorg:AfspraakContinentie ;
45              onz-g:isAbout ?client ;
46              onz-g:startDatum ?datum .
47            FILTER (?datum <= ?eind_periode)
48          }
49          BIND(IF(BOUND(?beleidsafspraak),1,0) AS ?tlr)
50        } 
51        GROUP BY ?client
52      }
53      #Vind de laatste vestiging binnen de verslagperiode en koppel deze aan de client
54      ?laatsteproces 
55        onz-g:hasParticipant ?client ;
56        onz-g:startDatum ?start_laatste_proces ;
57        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie .
58      ?locatie 
59        onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
60      ?vestiging_uri 
61        a onz-org:Vestiging ;
62        onz-g:identifiedBy ?vest_nr .
63      ?vest_nr
64        a onz-org:Vestigingsnummer ;
65        onz-g:hasDataValue ?vestiging .
66    }
67    GROUP BY ?vestiging
68  }
69  #Corrigeer voor waarnemingen kleiner dan 10
70  #Houd rekening met een teller die mogelijk groter is dan de noemer
71  BIND (IF(?teller_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?teller_temp) AS ?teller)
72  BIND (IF(?noemer_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?noemer_temp) AS ?noemer)
73  BIND (IF(?teller_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?indicator_temp) AS ?indicator)
74}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!