Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.4.3. Percentage doorstroom kwalificatieniveau

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.4.3
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9
10SELECT 
11	(SUM(coalesce(?doorstroom, 0)) AS ?teller)
12	((SUM(?count_start) + SUM(?count_eind))/2 AS ?noemer) 
13  (ROUND( 100 * (SUM(coalesce(?doorstroom, 0))/((SUM(?count_start) + SUM(?count_eind))/2))) AS ?indicator)
14WHERE 
15{
16  {
17    SELECT 
18      ?persoon 
19      (MAX(?geldig_verleden) AS ?count_start)
20      (MAX(?geldig_eind) AS ?count_eind)
21      (MIN(?eind_kwal) AS ?1) 
22      (MIN(?start_kwal) AS ?2) 
23      (MAX(?eind_kwal) AS ?3) 
24      (MAX(?start_kwal) AS ?4)
25    {
26    	BIND ("2022-12-31"^^xsd:date AS ?peildatum)
27      BIND (?peildatum - "P1Y"^^xsd:duration AS ?verleden)
28      
29      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
30      ?overeenkomst 
31          a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
32          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
33          onz-g:isAbout ?functie .
34      ?functie 
35          a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
36          onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
37      OPTIONAL {?functie onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
38
39      BIND(IF(?start_overeenkomst <= ?peildatum && (?eind_overeenkomst >= ?peildatum || !BOUND(?eind_overeenkomst)), 1, 0) AS ?geldig_eind)
40      BIND(IF(?start_overeenkomst <= ?verleden && (?eind_overeenkomst >= ?verleden || !BOUND(?eind_overeenkomst)), 1, 0) AS ?geldig_verleden)
41
42      ?functie 
43        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
44        a/onz-g:hasQuality/onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau ;
45        onz-g:startDatum ?start_kwal_niveau.
46        OPTIONAL {?functie onz-g:eindDatum ?eind_kwal_niveau}
47
48      ?functie_niveau 
49        a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde ;
50        rdfs:label ?kwalificatie .    
51      
52      BIND(IF(?start_kwal_niveau <= ?peildatum && (?eind_kwal_niveau >= ?peildatum || !BOUND(?eind_kwal_niveau)), ?functie_niveau, ?unbound) AS ?eind_kwal)
53      BIND(IF(?start_kwal_niveau <= ?verleden && (?eind_kwal_niveau >= ?verleden || !BOUND(?eind_kwal_niveau)), ?functie_niveau, ?unbound) AS ?start_kwal)
54    } 
55    GROUP BY ?persoon
56  }
57  BIND(IF(?1=?2 && ?1=?3 && ?1=?4, 0, 1) AS ?doorstroom)
58}```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!