Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.2.1. Percentage fte per niveau

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.2.1
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9
10SELECT 
11	?kwalificatie (SUM(?uren)/1692 AS ?teller) 
12	(?uren_tot/1692 AS ?noemer) 
13	(SUM(?uren)/?uren_tot * 100 AS ?indicator)
14WHERE 
15{
16  {
17    SELECT DISTINCT 
18    	?gewerkte_periode 
19    	?kwalificatie 
20    	?uren    
21    WHERE 
22    { 
23      BIND ("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
24      BIND ("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode) 
25
26      # selecteer aantal gewerkte uren binnen periode die gekoppeld zijn aan werkovereenkomst 
27      ?gewerkte_periode 
28       	a onz-pers:GewerktePeriode ;
29       	onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_gewerktDT ;
30        	onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_gewerktDT ;
31        	onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren ;
32        onz-g:definedBy ?overeenkomst .
33      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?start_gewerkt)
34      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?eind_gewerkt)
35      
36      # selecteer gewerkte tijd in de gevraagde periode
37      FILTER(?start_gewerkt >= ?start_periode && ?eind_gewerkt <= ?eind_periode)
38 
39      	# selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
40      ?overeenkomst 
41        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
42        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
43        onz-g:isAbout ?functie .
44      ?functie 
45        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
46        a/onz-g:hasQuality/onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau ;
47        onz-g:startDatum ?start_functie.
48        OPTIONAL {?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie}
49        FILTER (?start_functie <= ?start_gewerkt && ((?eind_functie >= ?eind_gewerkt)||(!BOUND(?eind_functie))))
50      ?functie_niveau 
51        a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde ;
52        rdfs:label ?kwalificatie .      
53    }
54  }
55  { 
56    SELECT 
57    	(SUM(?uren) AS ?uren_tot)
58    WHERE 
59    {
60      {
61        SELECT DISTINCT 
62        	?start_periode 
63        	?eind_periode 
64        	?gewerkte_periode 
65        	?uren    
66        WHERE 
67        { 
68          BIND ("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
69          BIND ("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode) 
70          
71          # selecteer aantal gewerkte uren binnen periode die gekoppeld zijn aan werkovereenkomst 
72          ?gewerkte_periode 
73            a onz-pers:GewerktePeriode ;
74            onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_gewerktDT ;
75            onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_gewerktDT ;
76            onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren ;
77            onz-g:definedBy ?overeenkomst .
78          BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?start_gewerkt)
79          BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?eind_gewerkt)
80
81          
82          # selecteer gewerkte tijd in de gevraagde periode
83          FILTER(?start_gewerkt >= ?start_periode && ?eind_gewerkt <= ?eind_periode)
84          
85          # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
86          ?overeenkomst 
87            a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
88            onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie . 
89        }
90      }
91    } 
92  }
93} 
94GROUP BY ?kwalificatie ?uren_tot
95ORDER BY ?kwalificatie

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!