Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.1.3. Percentage personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.1.3
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8
9SELECT 
10	(COUNT(DISTINCT ?personeel_bepaalde_tijd) AS ?teller) 
11	(COUNT(DISTINCT ?personeel) AS ?noemer) 
12	(?teller/?noemer*100 AS ?indicator)
13WHERE { 
14  # definieer peildatum
15  BIND("2022-07-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
16  {
17    # selecteer personen met arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
18    ?arbeidsovereenkomst a onz-pers:ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd ;
19            onz-g:startDatum ?start_overeenkomst ;
20            onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
21            onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?personeel_bepaalde_tijd .
22    OPTIONAL {?arbeidsovereenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
23  } 
24  UNION 
25  {
26    # selecteer personen met een arbeidsovereenkomst
27    ?arbeidsovereenkomst 
28      a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
29      onz-g:startDatum ?start_overeenkomst ;
30      onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
31      onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?personeel .
32    OPTIONAL {?arbeidsovereenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
33  }
34  
35  # alleen overeenkomsten die geldig zijn op peildatum
36  FILTER (?start_overeenkomst <= ?peildatum && (!BOUND(?eind_overeenkomst) || ?eind_overeenkomst >= ?peildatum))
37}```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!