Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.2.2. Aantal stagiairs

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.2.2
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8
9SELECT 
10	(COUNT(DISTINCT(?stagiaire)) AS ?aantal_stagiaires)
11WHERE 
12{
13  # definieer periode
14  BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
15  BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
16  
17  # selecteer alle stageovereenkomsten
18  ?stagiaire 
19    a onz-g:Human ;
20    ^onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?stageovereenkomst .
21  
22  ?stageovereenkomst 
23    a onz-pers:StageOvereenkomst ;
24    onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
25    onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
26  OPTIONAL {?stageovereenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}  
27  
28  # selecteer stageovereenkomsten binnen gevraagde periode
29  FILTER (?start_overeenkomst <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_overeenkomst) || ?eind_overeenkomst >= ?start_periode))
30}```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!