Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.4.2. Percentage uitstroom

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.4.2
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
8
9SELECT 
10	(SUM(coalesce(?uitstroom, 0)) AS ?teller)
11	((SUM(?count_start) + SUM(?count_eind))/2 AS ?noemer) 
12  (ROUND( 100 * (SUM(coalesce(?uitstroom, 0))/((SUM(?count_start) + SUM(?count_eind))/2))) AS ?indicator)
13WHERE
14{
15  {
16    SELECT
17      ?persoon 
18      (MAX(?geldig_verleden) AS ?count_start)
19      (MAX(?geldig_eind) AS ?count_eind)
20    WHERE 
21    { 
22      BIND ("2022-12-31"^^xsd:date AS ?peildatum)
23      BIND (?peildatum - "P1Y"^^xsd:duration AS ?verleden)
24    
25      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
26      ?overeenkomst 
27          a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
28          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
29          onz-g:isAbout ?functie .
30      ?functie 
31          a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
32          onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
33      OPTIONAL {?functie onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
34
35      BIND(IF(?start_overeenkomst <= ?peildatum && (?eind_overeenkomst >= ?peildatum || !BOUND(?eind_overeenkomst)), 1, 0) AS ?geldig_eind)
36      BIND(IF(?start_overeenkomst <= ?verleden && (?eind_overeenkomst >= ?verleden || !BOUND(?eind_overeenkomst)), 1, 0) AS ?geldig_verleden)
37    
38    } GROUP BY ?persoon
39  } 
40BIND(IF(?count_start=1 && ?count_eind=0, 1, 0) AS ?uitstroom)
41}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!