Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.1.2. Aantal fte

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.1.2
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9
10SELECT 
11  (SUM(?aantal) AS ?indicator) 
12  ?eenheid
13WHERE 
14{
15  {
16    SELECT DISTINCT 
17      ?start_periode 
18      ?eind_periode 
19      ?gewerkte_periode 
20      ?uren
21    WHERE 
22    { 
23      BIND ("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
24      BIND ("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode) 
25      
26      # selecteer aantal gewerkte uren binnen periode die gekoppeld zijn aan werkovereenkomst 
27      ?gewerkte_periode 
28        a onz-pers:GewerktePeriode ;
29        onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_gewerktDT ;
30        onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_gewerktDT ;
31        onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren ;
32        onz-g:definedBy ?overeenkomst .
33      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?start_gewerkt)
34      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?eind_gewerkt)
35  		# selecteer gewerkte tijd in de gevraagde periode
36      FILTER(?start_gewerkt >= ?start_periode && ?eind_gewerkt <= ?eind_periode)
37
38      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
39      ?overeenkomst 
40        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
41        onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie .    
42    }
43  }
44  
45  ?e 
46   	a onz-g:UnitOfWorkload ;
47    	onz-g:hasDataValue ?corr_factor ;
48    	onz-pers:hasDenominatorQualityValue onz-g:Week ;
49    	rdfs:label ?eenheid .
50    
51  BIND ((360 * (YEAR(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_periode))) +
52  (30 * (MONTH(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_periode))) +
53  (DAY(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_periode)) AS ?dagen_periode)
54  
55  BIND (?uren/(?dagen_periode/360*47)/?corr_factor AS ?aantal)
56} 
57GROUP BY ?eenheid```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!