Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Release 1.0 versie 0.91

  • Wijzigingen naar aanleiding van laatste input uit Tactisch Overleg december 2020
  • Aanpassing figuren opbouw afsprakenset (uitwisselcontexten als apart onderwerp)
  • Aanpassing betrokkenheid aanbieders bij ontwikkeling
  • Aanpassing titel pagina Procesafspraken stuurgroep kwaliteitskader voor uitwisselprofiel ODB met ‘voor uitwisselprofiel ODB’

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!