Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Release 2.3 versie 0.9

Juridisch kader

Toevoeging Regeling openbare jaarverantwoording WMG als kader voor de uitwisselprofielen voor de JMV (uitvraag via DigiMV)

Privacy en informatiebeveiliging

Toevoeging van een opmerking uit advies van de PrivacyCompany bij toets op uitwisselprofielen

Model uitwisselprofiel

Toevoeging van het onderwerp Achtergrond met een toelichting op het uitwisselprofiel

Modelgegevensset

Nieuwe release van de ontologie, o.a. ter ondersteuning van toevoegingen uitwisselprofiel zorgkantoren inkoopbeleid en aanpassingen vanuit issues in de implementatie. Zie changelog ontologie.

Afspraken gegevensuitwisseling datastations

De definitieve specificaties voor gegevensuitwisseling tussen datastations en de KIK-starter voor toepassing in de implementatie en pilots.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!