Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Grondslagen

De grondslagen vormen het fundament van de afsprakenset en bestaan uit: Achtergrond: de achtergrond beschrijft de belemmeringen in het huidige speelveld en introduceert de afsprakenset als oplossing; Praktijkverhaal: het praktijkverhaal beschrijft op toegankelijke wijze de praktische toepassing en toegevoegde waarde van de afsprakenset voor de verschillende belanghebbenden; Criteria: criteria beschrijven aan de hand van welke overwegingen het succes van de afsprakenset valt af te meten. De criteria zijn leidend bij de verschillende keuzes in het ontwerptraject van het afsprakenstelsel; Principes: principes beschrijven de basale uitgangspunten die worden gehanteerd voor de afsprakenset. De principes vormen de eerste contouren van de oplossing; Grondplaat: de grondplaat beschrijft, als eerste nadere uitwerking van de principes, de kern van de oplossing.

In de grondslagen worden de navolgende begrippen gehanteerd die een belangrijke rol hebben in de gehele afsprakenset:

BegripOmschrijvingSynoniemen
AanbiedergegevenssetDe Aanbiedergegevensset is een ten behoeve van KIk-V door de Aanbieder beschikbaar gestelde gegevensset conform de ModelgegevenssetAanbiedergegevensset KIK-V
Aanbieder(s)Aanbieders nemen deel aan de afsprakenset. Zij valideren en beantwoorden informatievragen aan Afnemers volgens de in de afsprakenset gedefinieerde spelregels. Voor de eerste versie van de afsprakenset zijn de Aanbieders instellingen voor verpleeghuiszorg.
Afnemer(s)Afnemers nemen deel aan de afsprakenset. Zij formuleren en stellen informatievragen aan Aanbieders volgens de in de afsprakenset gedefinieerde spelregels. {{< hint info >}}Voor de eerste versie van de Afsprakenset betreft dit de partijen die als afnemer betrokken zijn bij het programma KIK-V. {{< /hint >}}
AfsprakensetSet van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, semantisch en technisch gebied om alle partijen voldoende vertrouwen te geven in hetgeen het stelsel hen biedt. Partijen die deelnemen aan de Afsprakenset KIK-V committeren zich aan de afspraken, en kunnen op basis van de reeds overeengekomen afspraken gegevens uitwisselen.Afsprakenset KIK-V, Afsprakenstelsel
BeheerafsprakenDe beheerafspraken zijn een verzameling verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de beheeractiviteiten.
BeheerorganisatieDe Beheerorganisatie is verantwoordelijk voor het beheer van de Afsprakenset KIK-V. De term omvat zowel de besluitvorming als de uitvoering.
DeelnemersAfnemers en Aanbieders vormen tezamen de Deelnemers.
KIK-VDuurzame afspraken over informatievoorziening over kwaliteit en bedrijfsvoering in onder andere de verpleeghuiszorg.
Kwaliteitskader VerpleeghuiszorgHet Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.
ModelgegevenssetDe modelgegevensset wordt gebruikt om bij de gegevensuitwisseling invulling te kunnen geven aan (de concepten uit) de informatievragen van afnemers. De set bevat de semantiek van de gegevens die zorgaanbieders beschikbaar stellen voor het beantwoorden van de vragen. De semantiek is voor alle aanbieders en afnemers uniform in een Ontologie (methode om de betekenis van concepten binnen een specifieke context te beschrijven) vastgelegd.Modelgegevensset KIK-V
UitwisselprofielenEen uitwisselprofiel is een verzameling verantwoordelijkheden van de rollen afnemer en aanbieder, die gelden voor een set van een of meer vragen en antwoorden en moeten worden toegepast in de operationele gegevensuitwisseling. Het profiel kan betrekking hebben op een of meer lagen en aspecten uit het interoperabiliteitsmodel.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!