Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Release 2.1 versie 0.9

Juridisch kader

  • Toegevoegd grondslag in de WLZ voor uitvragen door (minister van) VWS ten behoeve van het uitwisselprofiel VWS beleidsinformatie

  • Toegevoegd grondslag in de WLZ voor uitvragen door zorgkantoren naar cliëntenformatie

Model uitwisselprofiel

  • Toegevoegd dat aangegeven moet worden of er gebruik gemaakt kan worden van een verdeelsleutel en welke

Uitwisselkalender

Uitgebreid met de gegevens die gebruikt worden in de nieuwe uitwisselprofielen.

Modelgegevensset

  • Release 2.1 van de ontologie ter ondersteuning van de nieuwe uitwisselprofielen. Met name de toevoeging van financiële concepten.

Beheerafspraken

  • Aan de pagina ‘Bestaande openbare bronnen’ is de openbare bron regio-analyses NZA toegevoegd.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!