Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Principes KIK-V uitwisselprofielen

Principe 1

Binnen KIK-V wordt alleen op basis van goedgekeurde uitwisselprofielen uitgewisseld.

Principe 2

Uitwisselprofielen sluiten aan bij de binnen KIK-V vastgestelde standaardafspraken.

Principe 3

Uitwisselprofielen worden opgesteld per afnemer en specifiek doel, omdat de operationele afspraken in het uitwisselprofiel mede afhankelijk zijn van het doel van de afnemer.

Principe 4

Een uitwisselprofiel bevat per afnemer en specifiek doel een set van een of meer gevalideerde informatievragen en -antwoorden.

Principe 5

KIK-V maakt in de basis afspraken over 1-op-n situaties (1 afnemer op meerdere aanbieders). Een uitwisselprofiel is daarmee in de regel van toepassing op meerdere, dan wel alle, aanbieders.

Principe 6

De uitwisseling vindt plaats conform de afspraken in het profiel.

Principe 7

Afnemers en aanbieders kunnen in het geval van geschillen bij de operationele gegevensuitwisseling terugvallen op het - uitwisselprofiel.

Principe 8

Een uitwisselprofiel bevat afspraken op verschillende niveaus van interoperabiliteit, zie ook: Nictiz / Standaardisatie / Interoperabiliteit.

Principe 9

Voor alle in- en exclusiecriteria die in het uitwisselprofiel worden opgenomen geldt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op in- en exclusiecriteria uit reeds beschikbare uitwisselprofielen.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!