Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Modelgegevensset

De afsprakenset maakt voor het definiëren van de gegevens, die aanbieders toepassen in het formuleren van de antwoorden op informatievragen omschreven in het uitwisselprofiel, gebruik van de modelgegevensset. De modelgegevensset is het resultaat van het matchingsproces, een afstemming tussen informatiebehoefte en beschikbare gegevens bij de zorgaanbieder. In de modelgegevensset zijn tevens de definities opgenomen van de gehanteerde gegevens.

De modelgegevensset wordt gebruikt om bij de gegevensuitwisseling invulling te kunnen geven aan (de concepten uit) de informatievragen van afnemers. De set bevat de semantiek van de gegevens die zorgaanbieders beschikbaar stellen voor het beantwoorden van de vragen. De semantiek is voor alle aanbieders en afnemers uniform in een Ontologie (methode om de betekenis van concepten binnen een specifieke context te beschrijven) vastgelegd.

Aanbieders kunnen, al dan niet in overleg met hun softwareleveranciers, zelf bepalen hoe zij vanuit de brondata tot de juiste afbeelding van de gegevens op de ontologie (voor de gebruikte modelgegevensset) komen. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij dit doen. Dit geeft hen de ruimte om de koppeling tussen bronsystemen en de modelgegevensset op eigen wijze in te vullen. De uitkomst hiervan is de aanbieder-gegevensset.

De model gegevensset wordt elke 15e van de maand ververst in het datastation van de zorgaanbieder en is dan bruikbaar voor de gevalideerde vragen van een afnemer, als zorgaanbieder gegevensset. Een uitvraag is dan zo actueel als de laatste verversing op moment van beantwoording, maar dus nooit ouder dan een maand. Afnemers kunnen in het moment van uitvragen rekening houden met deze integrale afspraak. Dit laat onverlet de mogelijkheid voor zorgaanbieders om tussentijds zelf een actie tot verversing van de gegevensset in het datastation te initiëren indien noodzakelijk voor het beantwoorden van vragen uit een uitwisselprofiel.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!