Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Release 2.2 versie 0.9

Grondslagen

 • Nieuw principe P28 ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging toegevoegd

Model uitwisselprofiel

 • Toevoegingen ten behoeve van het onderwerp ‘aanvullende gegevens zorgaanbieder’
 • Toevoegingen naar aanleiding van advies PrivacyCompany met betrekking tot de specificaties voor gegevensuitwisseling met datastations
 • Uit de titels van de verschillende onderdelen het woord ‘interoperabiliteit’ weggehaald

Uitwisselkalender

Uitgebreid met de gegevens die gebruikt worden in de nieuwe uitwisselprofielen.

Modelgegevensset

 • Toevoeging van een pagina over het onderwerp ‘aanvullende gegevens zorgaanbieder’
 • Toevoeging van een afspraak over standaard moment en doorlooptijd voor verversing van de model gegevensset in een datastation van de zorgaanbieder
 • Release 2.2 van de ontologie ter ondersteuning van de nieuwe uitwisselprofielen. Met name de toevoeging van concepten op het vlak van financiën, capaciteit, cliënt(keuze)informatie en organisatie informatie.

Beheerafspraken

 • Vereenvoudiging van de afspraken over de ontwikkeling van de afsprakenset en uitwisselprofielen (samengevoegd) en uitgebreid met afspraken over tussentijds verwerken van ‘fixes' voor het oplossen van issues in de implementatie.
 • In de specifieke afspraken over ontwikkeling van uitwisselprofielen is de verantwoordelijkheid voor een privacytoets op het uitwisselprofiel opgenomen voordat het uitwisselprofiel ter besluitvorming wordt voorgelegd. Dit was een advies uit onderzoek van de PrivacyCompany naar de specificaties voor gegevensuitwisseling met datastations.
 • Toevoegingen op de pagina Matchingsproces ten behoeve van het onderwerp ‘aanvullende gegevens zorgaanbieder’
 • Toevoegingen op de pagina Matchingsproces na aanbeveling uit rapportage privacy en beveiliging met betrekking tot de specificaties voor gegevensuitwisseling met datastations door de Privacy Company
 • Toevoeging van een afspraak om een privacytoets uit te voeren door de afnemer op het voorstel voor een afwijkende uitvraag na aanbeveling uit rapportage privacy en beveiliging met betrekking tot de specificaties voor gegevensuitwisseling met datastations door de Privacy Company.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!