Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Afsprakenset KIK-V

Binnen KIK-V werken instellingen voor verpleeghuiszorg (als aanbieder) en andere partijen met een publieke taak (als afnemer) samen om deze gegevensuitwisseling effectiever en efficiënter te maken. De afspraken landen in de voorliggende afsprakenset KIK-V. De afspraken dragen bij aan het onderlinge vertrouwen en faciliteren een nieuwe, meer gezamenlijke, manier van werken. Ook bewerkstelligen de afspraken onderlinge interoperabiliteit (elkaar begrijpen en gegevens kunnen uitwisselen). Omwille van de interoperabiliteit hebben de afspraken betrekking op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel en de laagoverstijgende aspecten privacy, informatiebeveiliging en beheer. De afspraken hebben zowel betrekking op de uitwisseling van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Zie verder opbouw afsprakenset

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!