Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

De Nederlandse Grondwet, Artikel 68

Relevante artikelen

Artikel 68 Inlichtingenplicht ministers, staatssecretarissen; interpellatie De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.

Toepassing voor de afspraken

In Artikel 68 is geregeld dat inlichtingen aan de kamers mogen worden verstrekt zolang deze niet in strijd zijn met het belang van de staat. Dit is een belangrijke grondslag van het Ministerie van VWS.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!