Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Ontwikkeling Uitwisselprofielen

  • Voor bepaalde uitwisselprofielen kunnen aanvullende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het wijzigingsproces. Dit geldt in ieder geval voor het uitwisselprofiel Zorginstituut ODB waarvoor Procesafspraken stuurgroep kwaliteitskader voor uitwisselprofiel ODB zijn gemaakt met de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
  • De beheerorganisatie stelt samen met de afnemer uitwisselprofielen op volgens het Modeluitwisselprofiel.
  • De beheerorganisatie faciliteert praktijktoetsing van de uitwisselprofielen. Uitwisselprofielen worden minimaal in samenhang in praktijk getoetst bij een eerste versie en/of bij grootschalige wijzigingen.
  • De beheerorganisatie onderzoekt de impact van het uitwisselprofiel op de afsprakenset en de overige uitwisselprofielen (o.a. om een goede publicatie- en ingangsdatum te bepalen). De uitkomst wordt meegenomen in de besluitvorming.
  • De beheerorganisatie voert voorafgaand aan de besluitvorming een privacytoets uit of laat deze door een derde partij (expert privacy) uitvoeren. De beheerorganisatie voert controles uit op mogelijke aanwezigheid van persoonsgegevens/ tot de persoon herleidbare gegevens in het antwoord op gevalideerde vragen (dan wel of voldoende geanonimiseerd is) en of daarbij eventuele maatregelen correct zijn voorgesteld en doorgevoerd (onder andere in de SPARQL queries). Daarbij wordt ook de mogelijkheid van het heridentificeren van persoonsgegevens door middel van gegevens van een derde bron expliciet meegenomen. De beheerorganisatie kan in de toets tevens controleren of de juiste grondslagen aanwezig zijn voor het verwerken van persoonsgegevens bij de zorgaanbieder.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!