Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Beschrijving

Release2.3.0
Versie2.3 versie 0.9
DoelRelease 2.3 betreft de zesde publicatie van de afsprakenset en bevat wijzigingen benodigd bij of als basis voor de implementatie van nieuwe uitwisselprofielen
Doelgroep(A) Ketenpartijen KIK-V; (B) Zorgaanbieders verpleeghuiszorg; (C) andere geïnteresseerden in de KIK-V Afsprakenset
TotstandkomingDe ontwikkeling van release 2.3 is uitgevoerd onder leiding van het project Afspraken binnen het programma KIK-V, in samenwerking met de belanghebbende partijen. Release 2.3 wordt vastgesteld door de Ketenraad KIK-V op basis van versie 0.9.
InwerkingtredingNa besluit Ketenraad
Operationeel toepassingsgebiedDe afsprakenset release 2.3 dient als basis voor implementatie van nieuwe uitwisselprofielen die in de winter van 2023 en daarna worden vastgesteld
StatusTer vaststelling door Ketenraad KIK-V
Functionele scopeRelease 2.3 omvat hetgeen gepubliceerd in release 2.2, aangevuld met: (A) uitbreidingen van de model gegevensset voor de ondersteuning van nieuwe uitwisselprofielen, met name op de onderwerpen financiële gegevens, capaciteit, cliënt(keuze)informatie en organisatie informatie;
(B) uitbreidingen en updates van het juridisch kader ten behoeve van nieuwe uitwisselprofielen en wijzigingen van wetgeving;
(C) definitieve specificaties voor de gegevensuitwisseling tussen datastations van de zorgaanbieder en de KIK-starter (toegepast door ketenpartijen als afnemer)
LicentieCreative Commons: Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-ND 4.0).

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!