Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

1.2. Aantal personeelsleden op een peildatum

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
3PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
4PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
5PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
6PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8
9SELECT 
10  ?Vestiging 
11  (SUM(?zorg_boolean) AS ?Zorg) 
12  (COUNT(?persoon) - SUM(?zorg_boolean) AS ?Niet_zorg)
13  (COUNT(?persoon) AS ?Totaal) 
14{
15  {
16    SELECT ?persoon ?Vestiging (MAX(?zorgfunctie) AS ?zorg_boolean)
17    {
18      #Bepaal de peildatum
19      BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?peildatum)
20      
21      #Bepaal filter voor definitie van overeenkomsten die geldig zijn voor personeelsleden
22      VALUES ?personeels_overeenkomst 
23   		{ 
24    		onz-pers:ArbeidsOvereenkomst
25    		onz-pers:OproepOvereenkomst
26    		onz-pers:UitzendOvereenkomst
27    		onz-pers:InhuurOvereenkomst
28   		}
29
30      #Selecteer alle personeelsleden (personen met een arbeids-, oproep,- uitzend,- of inhuurovereenkomst) binnen de meetperiode
31      ?persoon
32        a onz-g:Human ;
33        ^onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?overeenkomst .
34      ?overeenkomst
35        a ?personeels_overeenkomst ;
36        onz-g:isAbout ?functie ;
37        onz-g:isAbout ?locatie ;
38        onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
39        OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
40   		  FILTER (?start_overeenkomst <= ?peildatum && ((?eind_overeenkomst >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_overeenkomst))))
41
42      #Bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
43      {
44        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
45        ?vestiging_uri 
46          a onz-org:Vestiging ;
47          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
48        ?vest_nr
49          a onz-org:Vestigingsnummer ;
50          onz-g:hasDataValue ?Vestiging .
51      } UNION {
52        #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
53        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
54        ?organisatie_uri 
55          a onz-g:Business ;
56          rdfs:label ?Organisatie .
57        BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?Vestiging)
58      }
59      
60      #Bepaal of de functie op de overeenkomst van het type ZorgverlenerFunctie is
61      ?functie 
62        a onz-g:OccupationalPositionRole ;
63        a ?type_functie .
64      BIND(IF(?type_functie = onz-pers:ZorgverlenerFunctie, 1, 0) AS ?zorgfunctie)
65    } 
66    GROUP BY ?persoon ?Vestiging
67  }
68} GROUP BY ?Vestiging```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!