Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

7.1.0 Aantal ingezette uren personeel per cliënt

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 7.1
2# Parameters: $(kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11
12SELECT 
13  ?vestiging
14	?ingezette_uren
15	?aantal_clienten
16	((?ingezette_uren/?aantal_clienten) AS ?ingezetten_uren_per_client)
17WHERE 
18{ 	
19  {
20    SELECT 
21      ?vestiging
22      (SUM(?uren) AS ?ingezette_uren)
23    WHERE
24    {
25      # definieer kwartaal waarin overeenkomst geldig moet zijn
26      BIND(($kwartaal) AS ?kwartaal)
27      BIND(
28        IF(?kwartaal = 'Q1', '2022-01-01'^^xsd:date, 
29        IF(?kwartaal = 'Q2', '2022-04-01'^^xsd:date,
30        IF(?kwartaal = 'Q3', '2022-07-01'^^xsd:date,
31        IF(?kwartaal = 'Q4', '2022-10-01'^^xsd:date, 
32        '')))) AS ?start_periode)
33      BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
34
35      # selecteer uren van gewerkte periode binnen periode
36      ?gewerkteperiode 
37        a onz-pers:GewerktePeriode ;
38        onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werk ;
39        onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werk ;
40        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie ; 
41        onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
42        onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
43      FILTER(?start_werk >= ?start_periode && ?eind_werk <= ?eind_periode)
44
45      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
46      ?overeenkomst 
47        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
48        onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie . 
49
50      
51      # selecteer vestiging van gewerkte periode
52      {
53        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
54        ?vestiging_uri 
55          a onz-org:Vestiging ;
56          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
57        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
58          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
59      } UNION {
60      # includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
61        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
62        ?organisatie_uri 
63          a onz-g:Business ;
64          rdfs:label ?organisatie .
65        BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
66      }
67      
68    }
69    GROUP BY ?vestiging
70  }
71  {
72    SELECT 
73      ?vestiging
74      (COUNT(DISTINCT(?client)) AS ?aantal_clienten)
75    WHERE
76    {
77      # definieer kwartaal waarin overeenkomst geldig moet zijn
78      BIND(($kwartaal) AS ?kwartaal)
79      BIND(
80        IF(?kwartaal = 'Q1', '2022-01-01'^^xsd:date, 
81        IF(?kwartaal = 'Q2', '2022-04-01'^^xsd:date,
82        IF(?kwartaal = 'Q3', '2022-07-01'^^xsd:date,
83        IF(?kwartaal = 'Q4', '2022-10-01'^^xsd:date, 
84        '')))) AS ?start_periode)
85      BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
86      
87      VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
88      
89      # selecteer zorgproces binnen periode
90      ?zorgproces
91        a onz-zorg:NursingProcess ;
92        onz-g:definedBy ?indicatie ;
93        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie ;
94        onz-g:startDatum ?start_proces .
95      OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
96      FILTER (?start_proces <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?start_periode))
97
98      # selecteer vestiging van gewerkte periode
99      {
100        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
101        ?vestiging_uri 
102          a onz-org:Vestiging ;
103          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
104        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
105          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
106      } UNION {
107        # includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
108        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
109        ?organisatie_uri 
110          a onz-g:Business ;
111          rdfs:label ?organisatie .
112        BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
113      }
114
115      # selecteer de bijbehordene indicatie, om unieke clienten te kunnen bepalen
116      ?indicatie 
117        onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
118        onz-g:isAbout ?client .
119      ?client a onz-g:Human .  
120    }
121  GROUP BY ?vestiging
122  }
123}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!