Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

2.1.1 Aantal ingezette uren personeel Q1 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 2.1
2# Parameters: ($kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
11
12SELECT
13  ?Vestiging
14  (SUM(?inzet_uren) AS ?indicator)
15{
16  {
17    SELECT DISTINCT
18      ?locatie
19      ?inzet
20      ?gewerkte_tijd
21    {  
22      BIND('Q1' AS ?kwartaal)
23      BIND(IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
24        IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
25        IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
26        IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
27        '')))) AS ?start_periode)
28      BIND(?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration AS ?eind_periode)
29      ?inzet 
30        a onz-pers:GewerktePeriode ;
31        onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
32        onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_inzet_datetime ;
33        onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_inzet_datetime ;
34        onz-g:hasQuality ?gewerkte_tijd .
35      OPTIONAL{?inzet onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie_werk} 
36      # Als begin- en endTimeStamp van type dateTime zijn dan omzetten zodat vergeleken kan worden met start en eind period
37      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_inzet_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?start_inzet)
38      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_inzet_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?eind_inzet)
39      FILTER (?start_inzet >= ?start_periode && ?eind_inzet <= ?eind_periode)
40      ?overeenkomst
41        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
42        onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
43        onz-g:isAbout ?locatie_contract .
44      ?locatie_contract a onz-g:StationaryArtifact .
45      BIND(IF(!BOUND(?locatie_werk), ?locatie_contract, ?locatie_werk) AS ?locatie)
46    }
47  }
48  # Bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
49  {
50    ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
51    ?vestiging_uri 
52      a onz-org:Vestiging ;
53      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
54    ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
55      onz-g:hasDataValue ?Vestiging .
56  } UNION {
57    # Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
58    ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
59    ?organisatie_uri 
60      a onz-g:Business ;
61      rdfs:label ?Organisatie .
62    BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?Vestiging)
63  }
64  ?gewerkte_tijd
65    a onz-pers:GewerkteTijd ;
66    onz-g:hasQualityValue/onz-g:hasDataValue ?inzet_uren .
67}
68GROUP BY ?Vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!