Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

11.2.2 Kortdurend ziekteverzuimpercentage (incl. zwangerschapsverlof) Q2 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
2PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
3PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
4PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
5PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
6
7SELECT 
8  ?vestiging
9  ?zorg
10	((ROUND(100*SUM(?ptf * (?totaal_ziektedagen - ?correctie_totaal)))/100) AS ?teller)
11  ((ROUND(100*SUM(?ptf * ?dagen_overeenkomst))/100) AS ?noemer)
12  ((ROUND(100*SUM(?ptf * (?totaal_ziektedagen - ?correctie_totaal)) / SUM(?ptf * ?dagen_overeenkomst) * 100)/100) AS ?indicator)
13{
14  {
15    SELECT DISTINCT ?vestiging ?zorg ?persoon ?ptf (MAX(?dagen_ziekte) AS ?totaal_ziektedagen) (SUM(?correctie_dagen_ziekte * (1 - (?aopercentage_corr / 100))) AS ?correctie_totaal) ?dagen_overeenkomst
16    {
17      {
18        SELECT DISTINCT ?vestiging ?zorg ?persoon ?omvang ?ptf ?dagen_ziekte ?correctie_dagen_ziekte ?aopercentage_corr ?dagen_overeenkomst
19        {
20          BIND("2023-04-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
21          BIND("2023-06-30"^^xsd:date AS ?eind_periode)
22          VALUES ?type_verzuim #Keuze in-/exclusief zwangerschapsverlog
23          { 
24            onz-pers:ZiektePeriode
25            onz-pers:ZwangerschapsVerlof
26          }
27          ?overeenkomst 
28            a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
29            onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
30            onz-g:isAbout ?locatie ;
31            onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
32            OPTIONAL { ?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst }
33            FILTER(?start_overeenkomst <= ?eind_periode && ((?eind_overeenkomst >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_overeenkomst))))
34            BIND(IF(?start_overeenkomst <= ?start_periode, ?start_periode, ?start_overeenkomst) AS ?start_overeenkomst_corr)
35            BIND(IF(?eind_overeenkomst >= ?eind_periode || !BOUND(?eind_overeenkomst), ?eind_periode, ?eind_overeenkomst) AS ?eind_overeenkomst_corr)
36          ?locatie 
37            a onz-g:StationaryArtifact ;
38            onz-g:partOf* ?v .
39          ?v 
40            a onz-org:Vestiging ;
41            onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
42          ?vest_nr
43            a onz-org:Vestigingsnummer ;
44            onz-g:hasDataValue ?vestiging .
45
46          OPTIONAL 
47          {
48            ?overeenkomst onz-g:isAbout ?zorgfunctie .
49            ?zorgfunctie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie
50          }
51          BIND(IF(BOUND(?zorgfunctie),"Zorg","Niet-zorg") AS ?zorg)
52          ?omvang
53            a onz-pers:ContractOmvang ;
54            onz-g:partOf ?overeenkomst ;
55            onz-g:isAbout ?omvang_waarde ;
56            onz-g:startDatum ?start_omvang .
57            OPTIONAL { ?omvang onz-g:eindDatum ?eind_omvang }
58            FILTER(?start_omvang <= ?eind_overeenkomst_corr && ((?eind_omvang >= ?start_overeenkomst_corr) || (!BOUND(?eind_omvang))))
59            BIND(IF(?start_omvang <= ?start_periode, ?start_periode, ?start_omvang) AS ?start_omvang_corr)
60            BIND(IF(?eind_omvang >= ?eind_periode || !BOUND(?eind_omvang), ?eind_periode, ?eind_omvang) AS ?eind_omvang_corr)
61          #Bereken aantal dagen in overeenkomst
62            BIND ((360 * (YEAR(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_omvang_corr))) +
63              (30 * (MONTH(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_omvang_corr))) +
64              (DAY(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_omvang_corr))
65              AS ?dagen_overeenkomst)
66
67          ?omvang_waarde
68            onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_getal ;
69            onz-g:hasUnitOfMeasure ?omvang_waarde_eenheid .
70          ?omvang_waarde_eenheid
71            onz-pers:hasDenominatorQualityValue onz-g:Week ;
72            onz-pers:hasNumeratorQualityValue onz-g:Uur ;
73            onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_factor .
74            BIND(?omvang_waarde_getal/36*?omvang_waarde_factor AS ?ptf)
75          ?ziekteperiode 
76            a ?type_verzuim ;
77            onz-g:hasParticipant ?persoon ;
78            onz-g:startDatum ?start_ziekte .
79            OPTIONAL {?ziekteperiode onz-g:eindDatum ?eind_ziekte}
80            FILTER(?start_ziekte <= ?eind_omvang_corr && ((?eind_ziekte >= ?start_omvang_corr) || (!BOUND(?eind_ziekte))))
81
82            #Filter lang/kortdurend verzuim
83            BIND ((360 * (YEAR(?eind_ziekte + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_ziekte))) +
84              (30 * (MONTH(?eind_ziekte + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_ziekte))) +
85              (DAY(?eind_ziekte + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_ziekte))
86              AS ?dagen_ziek)
87            FILTER (?dagen_ziek < 29) #kortdurend verzuim
88            #FILTER (?dagen_ziek >= 29 || !BOUND(?dagen_ziek)) #landurend verzuim
89
90            BIND(IF(?start_ziekte <= ?start_omvang_corr, ?start_omvang_corr, ?start_ziekte) AS ?start_ziekte_corr)
91            BIND(IF(?eind_ziekte >= ?eind_omvang_corr || !BOUND(?eind_ziekte), ?eind_omvang_corr, ?eind_ziekte) AS ?eind_ziekte_corr)
92            OPTIONAL
93            {
94              ?ao 
95                onz-g:inheresIn ?persoon ;
96                a onz-pers:ArbeidsOngeschiktheid ;
97                onz-g:hasQualityValue ?aop .
98              ?aop
99                onz-g:hasDataValue ?aopercentage ;
100                onz-g:startDatum ?start_aop .
101                OPTIONAL { ?aop onz-g:eindDatum ?eind_aop }
102                BIND(IF(!BOUND(?eind_aop), ?eind_ziekte_corr, ?eind_aop) AS ?eind_aop_corr)
103                FILTER(?start_aop <= ?eind_ziekte_corr && ?eind_aop_corr >= ?start_ziekte_corr)
104            }
105            BIND(IF(?start_aop <= ?start_ziekte_corr, ?start_ziekte_corr, ?start_aop) AS ?start_aop_corr)
106            BIND(IF(BOUND(?aopercentage), ?aopercentage, 100) AS ?aopercentage_corr)
107
108            #Bereken aantal dagen ziek in periode
109            BIND ((360 * (YEAR(?eind_ziekte_corr + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_ziekte_corr))) +
110              (30 * (MONTH(?eind_ziekte_corr + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_ziekte_corr))) +
111              (DAY(?eind_ziekte_corr + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_ziekte_corr))
112              AS ?dagen_ziekte)
113            #Bereken correcte aantal dagen deels hersteld o.b.v. AO percentage
114            BIND ((360 * (YEAR(?eind_aop_corr + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_aop_corr))) +
115              (30 * (MONTH(?eind_aop_corr + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_aop_corr))) +
116              (DAY(?eind_aop_corr + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_aop_corr))
117              AS ?dagen_deelshersteld)
118            BIND(IF(BOUND(?dagen_deelshersteld),?dagen_deelshersteld,0) AS ?correctie_dagen_ziekte)
119            
120        }
121      }
122    }
123    GROUP BY ?vestiging ?zorg ?persoon ?ptf ?totaal_ziek ?dagen_overeenkomst
124  }
125}
126GROUP BY ?vestiging ?zorg```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!