Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

13.2. Percentage uitstroom personeel in loondienst

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 13.2
2# Parameters: $(peildatum)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
7PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
8PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
9PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11
12SELECT 
13	(COUNT(?werknemer) AS ?noemer)
14  (SUM(?uitstroom) AS ?teller)
15  (xsd:integer(ROUND(100*(SUM(?uitstroom)/COUNT(?werknemer)))) AS ?indicator)
16WHERE
17{
18  {
19    SELECT 
20      ?werknemer
21      (MIN(?weg) AS ?uitstroom)
22    {
23      BIND($(peildatum) AS ?peildatum)
24      BIND((?peildatum - "P1Y"^^xsd:duration) AS ?peildatum_eerder)
25
26      # Bepaal filter voor definitie van overeenkomsten die geldig zijn voor personeelsleden
27      VALUES ?personeels_overeenkomst 
28      { 
29        onz-pers:ArbeidsOvereenkomst
30        onz-pers:UitzendOvereenkomst
31        onz-pers:InhuurOvereenkomst
32      }
33      ?overeenkomst 
34        a ?personeels_overeenkomst ; # Alleen personeel
35        onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; # Alleen Zorgverlener
36        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
37        onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
38      OPTIONAL {
39        ?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst
40      }
41      # Noemer is de populatie die aan het begin van de periode (?peildatum_eerder) behoorde tot personeel
42      FILTER (?start_overeenkomst <= ?peildatum_eerder && (?eind_overeenkomst >= ?peildatum_eerder || !BOUND(?eind_overeenkomst)))
43      
44      # Teller is populatie die op peildatum is uitgestroomd
45      # Kijk of er op peildatum nog steeds een arbeidsovereenkomst was die aan de voorwaarden voldoet
46      OPTIONAL {
47        ?overeenkomst_peildatum
48          a ?personeels_overeenkomst ; #Alleen personeel
49          onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; #Alleen Zorgverlener
50          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
51          onz-g:startDatum ?start_overeenkomst_peildatum .
52        OPTIONAL {
53          ?overeenkomst_peildatum onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst_peildatum
54        }
55        FILTER (?start_overeenkomst_peildatum <= ?peildatum && (?eind_overeenkomst_peildatum >= ?peildatum || !BOUND(?eind_overeenkomst_peildatum)))
56      }
57      BIND(IF(BOUND(?overeenkomst_peildatum), 0, 1) AS ?weg)
58    }  
59    GROUP BY ?werknemer
60  }
61}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!