Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

8.1.0 Percentage ingezette uren personeel niet in loondienst (PNIL).

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 8.1
2# Parameters: ($kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
10PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
11
12SELECT 
13  ?vestiging
14  (SUM(?pil_uren)AS ?pil_uren_tot) 
15  (SUM(?pnil_uren)AS ?pnil_uren_tot) 
16  (((SUM(?pnil_uren)/SUM(?uren))*100) AS ?percentage_pnil)
17WHERE 
18{
19  SELECT DISTINCT 
20    ?vestiging
21    ?gewerkteperiode 
22    ?uren 
23    ?pnil_uren
24    ?pil_uren
25  WHERE 
26  { 
27    # definieer kwartaal waarin overeenkomst geldig moet zijn
28    BIND(($kwartaal) AS ?kwartaal)
29    BIND(
30      IF(?kwartaal = 'Q1', '2022-01-01'^^xsd:date, 
31      IF(?kwartaal = 'Q2', '2022-04-01'^^xsd:date,
32      IF(?kwartaal = 'Q3', '2022-07-01'^^xsd:date,
33      IF(?kwartaal = 'Q4', '2022-10-01'^^xsd:date, 
34      '')))) AS ?start_periode)
35    BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
36
37    # selecteer overeenkomst met start en eind
38    ?overeenkomst 
39      onz-g:startDatum ?start_overeenkomst ;
40    	onz-g:isAbout ?locatie .     
41    OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
42    FILTER(?start_overeenkomst <= ?eind_periode && ((?eind_overeenkomst >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_overeenkomst))))
43
44    # bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
45    {
46      ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
47      ?vestiging_uri 
48        a onz-org:Vestiging ;
49        onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
50      ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
51        onz-g:hasDataValue ?vestiging .
52    } UNION {
53      #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
54      ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
55      ?organisatie_uri 
56        a onz-g:Business ;
57        rdfs:label ?organisatie .
58      BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
59    }
60
61    # selecteer uren van gewerkte periode
62    ?gewerkteperiode 
63      a onz-pers:GewerktePeriode ;
64      onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
65      onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werkDT ;
66      onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werkDT ;
67      onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren ;
68    BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_werkDT),1,10), xsd:date) AS ?start_werk)
69    BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_werkDT),1,10), xsd:date) AS ?eind_werk)
70
71    # filter in gewenste tijsdperiode
72    FILTER(?start_werk >= ?start_periode && ?eind_werk <= ?eind_periode)
73		
74    # filter de gewenste overeenkomsten
75    VALUES ?type_overeenkomst {onz-pers:ArbeidsOvereenkomst onz-pers:InhuurOvereenkomst onz-pers:UitzendOvereenkomst onz-pers:OproepOvereenkomst }
76    ?overeenkomst a ?type_overeenkomst .
77    	
78    # ken PNIL uren toe aan inhuur- en uitzendovereenkomsten
79    BIND(IF(?type_overeenkomst = onz-pers:InhuurOvereenkomst || ?type_overeenkomst = onz-pers:UitzendOvereenkomst, ?uren, 0) AS ?pnil_uren)
80    BIND(IF(?type_overeenkomst = onz-pers:ArbeidsOvereenkomst || ?type_overeenkomst = onz-pers:OproepOvereenkomst, ?uren, 0) AS ?pil_uren)
81  } 
82}
83GROUP BY ?vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!