Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

4.1.0 Gemiddelde contractomvang personeel

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 4.1 
2# Parameters: $(kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
6PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
7PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
10
11SELECT 
12	?vestiging
13	(SUM(?contractuele_uren_kwartaal * ?zorg)/SUM(?dagen_indicator) AS ?zorg_gerelateerd)
14	(SUM(?contractuele_uren_kwartaal * ?niet_zorg)/SUM(?dagen_indicator) AS ?niet_zorg_gerelateerd)
15WHERE { 
16  # selecteer kwartaal 
17  BIND($(kwartaal) AS ?kwartaal)
18  BIND(
19    IF(?kwartaal = 'Q1', '2022-01-01'^^xsd:date, 
20    IF(?kwartaal = 'Q2', '2022-04-01'^^xsd:date,
21    IF(?kwartaal = 'Q3', '2022-07-01'^^xsd:date,
22    IF(?kwartaal = 'Q4', '2022-10-01'^^xsd:date, 
23    '')))) AS ?start_periode)
24  BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
25  
26  # selecteer overeenkomst met start en eind en filter binnen kwartaal
27	?overeenkomst 
28  	a onz-pers:WerkOvereenkomst ;
29    onz-g:hasPart ?omvang ;
30    onz-g:isAbout ?locatie ;
31    onz-g:startDatum ?overeenkomst_start .
32  OPTIONAL { ?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst }
33  FILTER (?overeenkomst_start <= ?eind_periode && (!BOUND(?overeenkomst_eind) || ?overeenkomst_eind >= ?start_periode))
34
35  # selecteer contractomvang
36  ?omvang
37  	a onz-pers:ContractOmvang ;
38  	onz-g:isAbout ?omvang_waarde .
39	?omvang_waarde
40    onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_getal ;
41    onz-g:hasUnitOfMeasure ?omvang_waarde_eenheid .
42 	?omvang_waarde_eenheid
43  	onz-pers:hasDenominatorQualityValue onz-g:Week ;
44   	onz-pers:hasNumeratorQualityValue onz-g:Uur ;
45   	onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_factor .
46  
47  # bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
48  {
49    ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
50    ?vestiging_uri 
51      a onz-org:Vestiging ;
52      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
53    ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
54      onz-g:hasDataValue ?vestiging .
55  } UNION {
56    #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
57    ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
58    ?organisatie_uri 
59      a onz-g:Business ;
60      rdfs:label ?organisatie .
61    BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
62  }
63	
64  # definieer of de verloonde uren voor een zorgfunctie zijn
65  OPTIONAL {
66    ?overeenkomst onz-g:isAbout ?zorgfunctie .
67    ?zorgfunctie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie
68  }
69  
70	# maak variabele waarmee of de verloonde uren vermenigvuldigd kunnen worden 
71  BIND(IF(BOUND(?zorgfunctie),1,0) AS ?zorg)
72	BIND(IF(?zorg=1,0,1) AS ?niet_zorg)
73  
74  # bereken aantal uren per week en zet dit om naar kwartaal uren
75  BIND((?omvang_waarde_getal * ?omvang_waarde_factor) AS ?uren_per_week)
76  	BIND((47*?uren_per_week/4) AS ?contractuele_uren_kwartaal)
77  
78  # bepaal aantal dagen overeenkomst in rapportageperiode
79  BIND(IF(?overeenkomst_start < ?start_periode, ?start_periode, ?overeenkomst_start) AS ?start_indicator)
80  BIND(IF(?overeenkomst_eind > ?eind_periode || !BOUND(?overeenkomst_eind), ?eind_periode, ?eind_overeenkomst) AS ?eind_indicator)
81  BIND (
82    (360 * (YEAR(?eind_indicator) - YEAR(?start_indicator))) +
83    (30 * (MONTH(?eind_indicator) - MONTH(?start_indicator))) +
84    IF(
85      (DAY(?eind_indicator) - DAY(?start_indicator)) < 29, (DAY(?eind_indicator) - DAY(?start_indicator)), 29) + 1
86    AS ?dagen_indicator)
87} 
88GROUP BY ?vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!