Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

8.2.2 Percentage kosten personeel niet in loondienst (PNIL) Q2 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 8.2
2# Parameters: $(start_periode), $(eind_periode)
3# Ontologie: versie 2.1.1
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-fin: <http://purl.org/ozo/onz-fin#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
9
10PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
11PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
12
13SELECT 
14  ?vestiging
15  (SUM(?bedrag_pil)AS ?totaal_pil_kosten) 
16  (SUM(?bedrag_pnil)AS ?totaal_pnil_kosten) 
17  ((SUM(?bedrag_pnil)/((SUM(?bedrag_pil)+SUM(?bedrag_pnil)))*100) AS ?percentage_kosten_pnil)
18WHERE
19{
20  BIND ('2023-04-01'^^xsd:date AS ?start_periode)   
21  BIND ('2023-06-30'^^xsd:date AS ?eind_periode)
22  {
23    VALUES ?rubriek_pnil { 
24      onz-fin:WBedOvpUik
25      onz-fin:WBedOvpUikUik
26      onz-fin:WBedOvpUikFor
27      onz-fin:WBedOvpUikPrj
28      onz-fin:WBedOvpUikBfo
29      onz-fin:WBedOvpUikPro
30      onz-fin:WBedOvpUit
31      onz-fin:WBedOvpMaf
32      onz-fin:WBedOvpZzp
33      onz-fin:WBedOvpPay
34      onz-fin:WBedOvpOip
35
36      onz-fin:PM418000
37      onz-fin:PM418100
38      onz-fin:PM418200
39    }
40    # selecteer de grootboek posten met ko
41    ?grootboek_post a onz-fin:Grootboekpost ;
42      onz-g:partOf ?rubriek_pnil ;
43      onz-g:isAbout ?kosten_pnil ;
44      onz-g:hasDate ?datum .
45    ?kosten_pnil
46      a onz-g:FinancialEntity ;
47      onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag_pnil .
48    BIND(0 AS ?bedrag_pil)
49  } UNION {
50    VALUES ?rubriek_pil { 
51      onz-fin:WPerLes
52      onz-fin:WPerSol
53        
54      onz-fin:PM411000
55      onz-fin:PM412000
56      onz-fin:PM413000
57      onz-fin:PM415000
58      onz-fin:PM422100
59      onz-fin:PM422300
60    	onz-fin:PM422400
61      onz-fin:PM422410
62      onz-fin:PM422500
63      onz-fin:PM422600
64      onz-fin:PM422900
65       }
66    
67    # selecteer de grootboek posten met ko
68    ?grootboek_post a onz-fin:Grootboekpost ;
69      onz-g:partOf ?rubriek_pil ;
70      onz-g:isAbout ?kosten_pil ;
71      onz-g:hasDate ?datum .
72    ?kosten_pil
73      a onz-g:FinancialEntity ;
74      onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag_pil .
75    BIND(0 AS ?bedrag_pnil)
76  }
77  # filter binnen periode
78  FILTER (?datum >= ?start_periode && ?datum <= ?eind_periode)
79  OPTIONAL {
80    ?grootboek_post onz-g:isAbout ?kosten_plaats .
81    ?kosten_plaats a onz-fin:Kostenplaats;
82            onz-g:isAbout ?vestiging_uri .
83    ?vestiging_uri 
84      a onz-org:Vestiging ;
85      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
86    ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
87      onz-g:hasDataValue ?vestiging_label .
88
89  }
90  BIND(IF(!BOUND(?vestiging_label),"Vestiging onbekend",?vestiging_label) AS ?vestiging)
91}
92GROUP BY ?vestiging
93ORDER BY ?vestiging```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!