Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

7.1.4 Aantal ingezette uren personeel per cliënt Q4 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 7.1
2# Parameters: $(kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11
12SELECT 
13  ?vestiging
14	?ingezette_uren
15	?aantal_clienten
16	((?ingezette_uren/?aantal_clienten) AS ?ingezetten_uren_per_client)
17WHERE 
18{ 	
19  {
20    SELECT 
21      ?vestiging
22      (SUM(?uren) AS ?ingezette_uren)
23    WHERE
24    {
25      # definieer kwartaal waarin overeenkomst geldig moet zijn
26      BIND('Q4' AS ?kwartaal)
27      BIND(IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
28        IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
29        IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
30        IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
31        '')))) AS ?start_periode)
32      BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
33
34      # selecteer uren van gewerkte periode binnen periode
35      ?gewerkteperiode 
36        a onz-pers:GewerktePeriode ;
37        onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werk ;
38        onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werk ;
39        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie ; 
40        onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
41        onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
42      FILTER(?start_werk >= ?start_periode && ?eind_werk <= ?eind_periode)
43
44      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
45      ?overeenkomst 
46        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
47        onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie . 
48
49      
50      # selecteer vestiging van gewerkte periode
51      {
52        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
53        ?vestiging_uri 
54          a onz-org:Vestiging ;
55          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
56        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
57          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
58      } UNION {
59      # includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
60        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
61        ?organisatie_uri 
62          a onz-g:Business ;
63          rdfs:label ?organisatie .
64        BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
65      }
66      
67    }
68    GROUP BY ?vestiging
69  }
70  {
71    SELECT 
72      ?vestiging
73      (COUNT(DISTINCT(?client)) AS ?aantal_clienten)
74    WHERE
75    {
76      # definieer kwartaal waarin overeenkomst geldig moet zijn
77      BIND('Q4' AS ?kwartaal)
78      BIND(IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
79        IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
80        IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
81        IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
82        '')))) AS ?start_periode)
83      BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
84      
85      VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
86      
87      # selecteer zorgproces binnen periode
88      ?zorgproces
89        a onz-zorg:NursingProcess ;
90        onz-g:definedBy ?indicatie ;
91        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie ;
92        onz-g:startDatum ?start_proces .
93      OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
94      FILTER (?start_proces <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?start_periode))
95
96      # selecteer vestiging van gewerkte periode
97      {
98        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
99        ?vestiging_uri 
100          a onz-org:Vestiging ;
101          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
102        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
103          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
104      } UNION {
105        # includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
106        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
107        ?organisatie_uri 
108          a onz-g:Business ;
109          rdfs:label ?organisatie .
110        BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
111      }
112
113      # selecteer de bijbehordene indicatie, om unieke clienten te kunnen bepalen
114      ?indicatie 
115        onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
116        onz-g:isAbout ?client .
117      ?client a onz-g:Human .  
118    }
119  GROUP BY ?vestiging
120  }
121}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!