Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

13.4. Percentage doorstroom personeel in loondienst naar aflopend kwalificatieniveau

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 13.4
2# Parameters: $(peildatum)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
7PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
8PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
9PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11
12SELECT 
13	(SUM(?daling_kwalificatieniveau) AS ?teller)
14	(SUM(?aantal_medewerkers) AS ?noemer)
15	(SUM(?daling_kwalificatieniveau)/SUM(?aantal_medewerkers) AS ?indicator)
16WHERE
17{  
18  {
19    SELECT 
20      ?medewerker
21      (MIN(?niveau_number) AS ?kwalificatie_peildatum)
22    WHERE
23    {  
24      # definieer peildatum
25      BIND($(peildatum) AS ?peildatum)
26
27      # selecteer medewerkers met functie
28      ?medewerker 
29        a onz-g:Human ;
30        ^onz-pers:heeftOpdrachtnemer/ onz-g:isAbout ?functie .
31      
32      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
33      ?functie 
34        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; 
35        onz-g:startDatum ?start_functie ;
36        a/ onz-g:hasQuality /onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau .
37      OPTIONAL {?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie}
38      
39      # selecteer kwalificatie niveau en converteer naar integer
40      ?functie_niveau
41        a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde ;
42        rdfs:label ?niveau .
43      BIND(xsd:integer(REPLACE(?niveau, "\\D+", "")) AS ?niveau_number)
44      
45      # filter medewerkers met kwalificatieniveau 1 t/m 6
46      FILTER((?niveau_number >=1) && (?niveau_number <=6))
47      
48      # filter de functies relevant tijdens de peildatum
49      FILTER (?start_functie <= ?peildatum && ((?eind_functie >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_functie))))
50    }
51    GROUPBY ?medewerker 
52	}
53  {
54    SELECT 
55      ?medewerker
56      (MIN(?niveau_number) AS ?kwalificatie_kwartaal)
57    WHERE
58    {  
59      # definieer peildatum 
60      BIND($(peildatum) AS ?peildatum)
61
62      # functie om kwartaal eerder de berekenen 
63      BIND((?peildatum - "P3M"^^xsd:duration) AS ?kwartaal_datum)
64      
65      # selecteer medewerkers met functie
66      ?medewerker 
67        a onz-g:Human ;
68        ^onz-pers:heeftOpdrachtnemer/ onz-g:isAbout ?functie .
69      
70      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
71      ?functie 
72        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; 
73        onz-g:startDatum ?start_functie ;
74        a/ onz-g:hasQuality /onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau .
75      OPTIONAL {?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie}
76      
77      # selecteer kwalificatie niveau en converteer naar integer
78      ?functie_niveau
79        a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde ;
80        rdfs:label ?niveau .
81      BIND(xsd:integer(REPLACE(?niveau, "\\D+", "")) AS ?niveau_number)
82      
83      # filter medewerkers met kwalificatieniveau 1 t/m 6
84      FILTER((?niveau_number >=1) && (?niveau_number <=6))
85      
86      # filter de functies relevant tijdens de kwartaal_datum
87      FILTER (?start_functie <= ?kwartaal_datum && ((?eind_functie >= ?kwartaal_datum)||(!BOUND(?eind_functie))))
88    }
89    GROUPBY ?medewerker
90	}
91  # definieer teller en noemer
92  BIND(1 AS ?aantal_medewerkers)
93  BIND(IF(?kwalificatie_kwartaal > ?kwalificatie_peildatum, 1, 0) AS ?daling_kwalificatieniveau)
94}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!