Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

4.1.3 Gemiddelde contractomvang personeel Q3 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 4.1 
2# Parameters: $(kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
6PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
7PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
10
11SELECT 
12	?vestiging
13	(SUM(?contractuele_uren_kwartaal * ?zorg)/SUM(?dagen_indicator) AS ?zorg_gerelateerd)
14	(SUM(?contractuele_uren_kwartaal * ?niet_zorg)/SUM(?dagen_indicator) AS ?niet_zorg_gerelateerd)
15WHERE { 
16  # selecteer kwartaal 
17  BIND('Q3' AS ?kwartaal)
18  BIND(IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
19    IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
20    IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
21    IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
22    '')))) AS ?start_periode)
23  BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
24  
25  # selecteer overeenkomst met start en eind en filter binnen kwartaal
26	?overeenkomst 
27  	a onz-pers:WerkOvereenkomst ;
28    onz-g:hasPart ?omvang ;
29    onz-g:isAbout ?locatie ;
30    onz-g:startDatum ?overeenkomst_start .
31  OPTIONAL { ?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst }
32  FILTER (?overeenkomst_start <= ?eind_periode && (!BOUND(?overeenkomst_eind) || ?overeenkomst_eind >= ?start_periode))
33
34  # selecteer contractomvang
35  ?omvang
36  	a onz-pers:ContractOmvang ;
37  	onz-g:isAbout ?omvang_waarde .
38	?omvang_waarde
39    onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_getal ;
40    onz-g:hasUnitOfMeasure ?omvang_waarde_eenheid .
41 	?omvang_waarde_eenheid
42  	onz-pers:hasDenominatorQualityValue onz-g:Week ;
43   	onz-pers:hasNumeratorQualityValue onz-g:Uur ;
44   	onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_factor .
45  
46  # bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
47  {
48    ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
49    ?vestiging_uri 
50      a onz-org:Vestiging ;
51      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
52    ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
53      onz-g:hasDataValue ?vestiging .
54  } UNION {
55    #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
56    ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
57    ?organisatie_uri 
58      a onz-g:Business ;
59      rdfs:label ?organisatie .
60    BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
61  }
62	
63  # definieer of de verloonde uren voor een zorgfunctie zijn
64  OPTIONAL {
65    ?overeenkomst onz-g:isAbout ?zorgfunctie .
66    ?zorgfunctie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie
67  }
68  
69	# maak variabele waarmee of de verloonde uren vermenigvuldigd kunnen worden 
70  BIND(IF(BOUND(?zorgfunctie),1,0) AS ?zorg)
71	BIND(IF(?zorg=1,0,1) AS ?niet_zorg)
72  
73  # bereken aantal uren per week en zet dit om naar kwartaal uren
74  BIND((?omvang_waarde_getal * ?omvang_waarde_factor) AS ?uren_per_week)
75  	BIND((47*?uren_per_week/4) AS ?contractuele_uren_kwartaal)
76  
77  # bepaal aantal dagen overeenkomst in rapportageperiode
78  BIND(IF(?overeenkomst_start < ?start_periode, ?start_periode, ?overeenkomst_start) AS ?start_indicator)
79  BIND(IF(?overeenkomst_eind > ?eind_periode || !BOUND(?overeenkomst_eind), ?eind_periode, ?eind_overeenkomst) AS ?eind_indicator)
80  BIND (
81    (360 * (YEAR(?eind_indicator) - YEAR(?start_indicator))) +
82    (30 * (MONTH(?eind_indicator) - MONTH(?start_indicator))) +
83    IF(
84      (DAY(?eind_indicator) - DAY(?start_indicator)) < 29, (DAY(?eind_indicator) - DAY(?start_indicator)), 29) + 1
85    AS ?dagen_indicator)
86} 
87GROUP BY ?vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!